Utorak, 09 Lipanj 2020 11:39

Splitski ‘Vodovod‘ godinama neosnovano izdavao račune hotelu u Podstrani, a sud presudio da ‘Le Meridien Lav‘ nema pravo na povrat 680.000 kuna!

Sud je istaknuo da je hotel umjesto da reklamira račune, u svojim poslovnim knjigama knjižio ih te ovjeravao i plaćao Sud je istaknuo da je hotel umjesto da reklamira račune, u svojim poslovnim knjigama knjižio ih te ovjeravao i plaćao foto:Ante Čizmić/HANZA MEDIA/slobodnadalmacija

Hotel "Le Meridien Lav" u Podstrani nema pravo na povrat 680.366 kuna, koliko je "Vodovodu i kanalizaciji" (ViK) platio od srpnja 2013. do siječnja 2017. godine za usluge javne odvodnje i pročišćavanja koje – ne koristi!

Tako je nepravomoćno presudio Trgovački sud, odbivši tužbu visokokategornika koji tvrdi da je komunalno poduzeće navedeni iznos steklo bez osnove, jer kompleks u Podstrani uopće nije priključen na sustav javne odvodnje, već ima svoj vlastiti podmorski ispust koji je u vlasništvu hotela koji ga i održava.

– Kao javni isporučitelj vodnih usluga na području općine Podstrana, ViK nam je godinama neosnovano izdavao račune po kojima je naplaćivao i usluge javne odvodnje i pročišćavanja. Međutim, nije imao pravnu osnovu to naplaćivati – napisali su u tužbi, te objasnili kako su tek u ožujku 2017. godine, prilikom nadzora koji je provodila Državna vodopravna inspekcija Ministarstva zaštite okoliša i energetike, neformalno upozoreni da im se nezakonito naplaćuje naknada za odvodnju i pročišćavanje. Dakle, tada su doznali da nisu dužni plaćati navedene naknade.

VRATI PARE! NEĆU!

Kada je stigao sljedeći račun, "Le Meridien Lav" je uputio prigovor, nakon čega su u ViK-u stornirali stavke koje se odnose na plaćanje naknade za odvodnju i pročišćavanje. Hotel je potom zatražio da mu komunalno poduzeće vrati iznose naknade za odvodnju i pročišćavanje koje je platio u zadnjih pet godina.

ViK se tome usprotivio, uz obrazloženje da kao stjecatelj nije dužan ništa vratiti, a da je na računima od 2008. godine fakturirao usluge javne odvodnje, a od 2011. godine i uslugu pročišćavanja, koje je hotel uredno plaćao bez ikakve reklamacije, odnosno bez da je prigovarao na račune ili zadržao pravo na povrat novca nakon plaćanja.
Čak su na kraju svake kalendarske godine potpisivali sporazum kojim bi regulirali što hotel duguje ViK-u te je u iznos bila uključena i naknada za odvodnju i za pročišćavanje, a sva plaćanja su se obavljala temeljem tog sporazuma. Prema tome, tvrde u gradskoj tvrtki, hotel je znao da plaća naknadu za odvodnju i pročišćavanje.

To je prihvatio Trgovački sud, koji je naveo da nije osnovan zahtjev hotela za povratom naknada koje je plaćao temeljem računa, koji su mu izdani od srpnja 2008. do siječnja 2017. godine, a u kojima mu je neosnovano obračunavana naknadu za odvodnju i pročišćavanje, i temeljem sporazuma između hotela i komunalne tvrtke sklopljenim na kraju svake kalendarske godine.

TREBALI SU BOLJE PAZITI

– Prema Zakonu o obveznim odnosima propisano je da kad dio imovine neke osobe na bilo koji način prijeđe u imovinu druge osobe, a taj prijelaz nema osnove u nekom pravnom poslu, stjecatelj je dužan vratiti ga. No, istim zakonom je propisano da tko izvrši isplatu znajući da nije dužan platiti, nema pravo zahtijevati vraćanje, osim ako je zadržao pravo na povrat, ili ako je platio da bi izbjegao prisilu – objašnjavaju na Trgovačkom sudu.

Tako, iako je hotel "Le Meridien Lav" godinama plaćao naknadu koju nije trebao, prema mišljenju splitskog suda nema pravo na povrat uplaćenog novca.

– Hotel kao pravna osoba dužan je postupati s povećanom pažnjom dobrog stručnjaka i provjeravati stavke računa, prigovarati na njih, ako smatra da nije dužan plaćati pojedine navedene naknade. Utvrđeno je da hotel nije prigovarao, niti zadržao pravo na povrat, niti je razlog plaćanja bio da bi izbjegao prisilu, već je čak potpisao sporazum o plaćanju dugovanja, pa nema pravo zahtijevati vraćanje prema pravilima stečenog bez osnove –ističu sa Suda.
Sud je dodatno istaknuo da je hotel umjesto da reklamira račune, u svojim poslovnim knjigama knjižio ih te ovjeravao i plaćao. Zadnju riječ o ovom slučaju ipak će dati viši sud.

izvor:slobodnadalmacija.hr

NAJČITANIJE IZ PODSTRANE

Kia u stranicama