Utorak, 09 Lipanj 2020 22:10

More u Podstrani izvrsne kvalitete

More u Podstrani izvrsne kvalitete sponzorirano

o.jpeg.png

 

Praćenje mikrobiološke kvalitete mora na plaži u Podstrani u okviru projekta „ECOMAP“ iz programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014-2020, započelo je u travnju 2019. godine. Cilj praćenja je mikrobiološka karakterizacija mora u svrhu zadovoljavanja uvjeta za stjecanje certifikata Plava Zastava, međunarodnog priznanja izuzetne čistoće, kvalitete i urednosti plaža. U razdoblju travanj 2019. – ožujak 2020. obavljeno je ukupno 15 serija mjesečnih uzorkovanja mora za određivanje indikatora mikrobiološke kvalitete, Escherichia coli i crijevnih enterokoka. Također su obavljana i mjerenja fizikalnih parametara (temperatura i salinitet morske vode). Uzorkovanja i ispitivanja obavio je projektni partner Institut za oceanografiju i ribarstvo. Istraživanja su obavljana na ukupno 7 kontrolnih točaka od čega su 4 uz samu obalu a 3 neposredno uz vanjsku granicu plaže, tzv. psihološku barijeru (Slika 1). Osim prostorne varijabilnost u kvaliteti mora na osnovu 7 kontrolnih točaka, obavljana su istraživanja i vremenske varijabilnosti kvalitete. U tu svrhu, nekoliko puta tijekom sezone kupanja uzorkovanja su obavljana 3 puta dnevno, oko 10 h, 11:30 h i 17:00 h. Ispitivanja su obavljena standardnim ISO metodama a podatci su obrađeni u skladu s metodama i kriterijima za procjenu mikrobiološke kvalitete mora za kupanje, prema Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08).

Na temelju obrađenih rezultata može se utvrditi da je u navedenom razdoblju istraživanja mikrobiološka kvaliteta mora bila izvrsna na 6 točaka te dobra na jednoj točki (Slika 2). Ako se uzmu u obzir samo podatci iz razdoblja sezone kupanja kad se prema Uredbi o kakvoći mora za kupanje kvaliteta mora službeno prati, kvaliteta mora je bila izvrsna na svim kontrolnim točkama (Slika 3). Nisu utvrđene značajne vremenske varijacije u kvaliteti mora, što znači da je more bilo izvrsne kvalitete tijekom jutarnjih i popodnevnih sati.

1.jpg

Slika 1. Sedam kontrolnih točaka na plaži u Podstrani

 

2.jpg

 

3.jpg

 

 

Video sadržaj

NAJČITANIJE IZ PODSTRANE

Kia u stranicama