Petak, 14 Srpanj 2023 12:00

VAŽNE INFORMACIJE ZA STANOVNIKE PODSTRANE Općina je objavila Javni poziv, ove vijesti mnogima su bitne…

VAŽNE INFORMACIJE ZA STANOVNIKE PODSTRANE Općina je objavila Javni poziv, ove vijesti mnogima su bitne… Autor: Augustin Markota / Foto: Screenshot Jadran TV

Općina Podstrana objavila je II. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru na spomenutoj općini za ovu 2023. godinu.

Naime, kako su naveli iz Općine, na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 07/21, 21/21 i 04/23), članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13,63/14, 10/17) i Planu upravljanja pomorskim dobrom na području općine Podstrana za 2023. godinu (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 10/23) Mijo Dropuljić, načelnik Općine Podstrana objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Podstrana za 2023. godinu.

„Pozivaju se sve zainteresirane pravne i fizičke osobe – obrtnici…“

Nadalje, kako je navedeno, predmet ovog II. javnog poziva je dodjela koncesijskog odobrenja sukladno Izmjenama i dopunama Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2023. godinu, od 13. srpnja 2023 godine, objavljeno u „Službenom glasniku Općine Podstrana“ broj 18/2023.

„Pozivaju se sve zainteresirane pravne i fizičke osobe – obrtnici, registrirani za obavljanje djelatnosti, da podnesu zahtjev za izdavanje koncesijskog odobrenja“, ističu iz Općine Podstrana u službenom dokumentu kojeg potpisuje Mijo Dropuljić, načelnik Općine Podstrana.

Osim toga, vrijedi napomenuti da se Zahtjev za izdavanje koncesijskog odobrenja podnosi na propisanom obrascu zahtjeva Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Općine Podstrana na adresu: Općina Podstrana, Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana, a sve sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru  i Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2023. godinu. Tiskani obrazac zahtjeva može se preuzeti u pisarnici Općine Podstrana, na adresi: Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana ili na mrežnoj stranici Općine Podstrana – www.podstrana.hr. Zahtjevi se podnose putem pošte ili na protokol Općine svakim radnim danom od 8 do 12 sati.

Ovo je podnositelj dužan priložiti…

Iz Općine Podstrana su otkrili i neke druge važne detalje, a isti su vezani za ovaj Javni poziv.

„Djelatnost za koju se izdaje koncesijsko odobrenje, sredstva, te visina naknade za odobrenje, određeni su Jedinstvenim popisom djelatnosti na pomorskom dobru, koji čini sastavni dio Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Prilog 1B-tablica 2.).

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obvezno priložiti:

 

– Dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti).

– Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru.

– Dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.

– Dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje djelatnosti brodicom/brodom).

– Presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev.

– Javnobilježnički ovjerenu Izjavu kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Općine Podstrana za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na mikrolokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem“, navode iz Općine Podstrana.

Osim toga, Podnositelju zahtjeva čiji zahtjev Vijeće ocijeni urednim, potpunim i usklađenim s Izmjenama i dopunama Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2023. godinu te za kojeg se utvrdi da ima uredno podmirene obveze prema Općini Podstrana, obveze iz prethodne godine vezano za korištenje pomorskog dobra po osnovi koncesijskog odobrenja te da nije gospodarski koristio pomorsko dobro bez pravne osnove i/ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru, izdat će se koncesijsko odobrenje za 2023. godinu na rok predviđen Planom. Rok se određuje za kalendarsku (nedjeljivu) godinu.

Poštujte rokove propisane Javnim pozivom

„Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Podstrana za 2023. godinu podnosi se u roku od 8 dana od dana objave ovog Poziva na oglasnoj ploči i internet stranicama Općine Podstrana. Nakon isteka navedenog roka Vijeće za dodjelu koncesijskog odobrenja pregledat će pristigle zahtjeve, te o istima odlučiti.

Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 18/2023.) dostupne su na mrežnoj stranici Općine Podstrana – www.podstrana.hr“, zaključili su iz Općine Podstrana u službenom dokumentu kojeg potpisuje načelnik Mijo Dropuljić.

Podsjetimo, svi detalji objavljeni su na službenim stranicama u četvrtak, 13. srpnja 2023. godine.

Kia motors Prizmić

NAJČITANIJE IZ PODSTRANE

Ožu 18, 2023

NOVO HIT MJESTO U PODSTRANI

Podstrana Podstrana portal
Lokacija na plaži tik uz more, opuštena atmosfera i neodoljivo ukusni smash burgeri su…

Untitled