Kultura

Utorak, 11 Siječanj 2022 17:19

Utemeljenje Hrvatskog katoličkog glazbenog društva

Malo je pisanih podataka o vremenu i nadnevku kad je osnovano Hrvatsko katoličko izobrazbeno društvo: samo je nekoliko vrela koja svjedoče o počecima njegova djelovanja. To je ponajprije u narodu omiljena kronika koju je sačinio Ante Žanić Antin. Na marginama njegovih svjedočanstava bijahu notirane apostile sa sadržajem iz kolektivne memorije (i ne samo ) Društva, koji je za kulturnu prošlost Podstrane imao gotovo mitsko značenje. Svojevrsna oporuka bijaše otisnuta u listu Hrvatska kruna, u broju 98-99, od 3.svibnja 1908., gdjeno, među inim, stoji rečenica: ''Kod prve dojduće skupštine svečanost će začiniti i novo ustrojena poljička glazba iz Podstrane''. U tom se članku navodi kako će se svake iduće godine na Jurjevo, 23.travnja, održavati velika pučka skupština na Gracu, kako nalaže drevni poljički običaj.

20220111_100208.jpg
 
Potvrdu o utemeljenju Društva upravo godine 1907.nalazimo i u znanstvenim radovima prof.dr. Vjekoslava Omašića, koji piše da je udruga Hrvatsko katoličko izobrazbeno društvo uvedena u Katastar društava u Dalmaciji pod brojem 985, knjiga I, čiji se registar čuva u Državnom arhivu u Zadru. Prvi predsjednik Društva bio je, treba li napominjati, don Petar Car, koji je, kao pravi dobri duh Podstrane, ostao na toj dužnosti, rekosmo već, sve do kraja 1918. godine - do završetka Prvog svjetskog rata, a pisani izvori napominju kako su potpredsjednici bili Petar Glavinović (1913.) i Marin Tomasović (1914.). Sve te podatke čuva Državni arhiv u Zadru.
 
Djelatnost Društva bila je određena pravilnikom, koji je sastavio don Petar Car, a njegov je prijedlog jednoglasno prihvaćen na Osnivačkoj skupštini Društva, kad je don Petar, kako već rekosmo, bio imenovan i njegovim prvim predsjednikom. Budući da su pravila bila usuglašena s ondašnjom zakonskom regulativom, nije bilo nikakve zapreke da ih podupre i tadašnja austrijska vlast. Osim Don Petra osnivači i prvi glazbari bijahu redom:
 
Marin Tomasović Petrov
Marin Škulje Stipin
Toma Bagatin Andrijin
Ivan Glavinović Antin
Ante Kaštelančić Mijin
Ante Marić Matin
Mijo Tomić Špirov
Ive Erceg Lukin
Ive Car Jakovljev
Mijo Mariš Barišin
Stipe Juras Jozin 
Jure Marić Stipin
Jakov Marić Fabijanov
Ante Vuleta Antin
Marin Bakota Marinov
Stipe Jakovac Jakovljev
Marin Banić Matin
Mate Božiković Marinov
 
Ovaj popis ne obuhvaća sve glazbare koji su svirali u Glazbi. Ovdje je navedeno 18, a na prvoj fotografiji Glazbe, načinjenoj 1922. ili 1923. godine, nalazi se više, ukupno njih 23 te dva dječaka sa strane, koji vjerojatno nisu bili članovi orkestra. Neobično je da se na toj fotografiji nalazi samo pet članova spomenutih u prvom popisu Ante Žanića, a Glazba je tada imala jedva petnaest godina staža. Snimka je načinjena u prigodi gradnje ceste od Zvonika prema Krnjačama i to između kuća Dumičić i Redine na spomenutoj cesti.
 
20220111_100251.jpg
 
Naravno, kad se u jednom malom mjestu dogodi osnutak ovakve društvene zajednice, umah se pojavi refleks okupljanja i učlanjivanja u sekcije pa je Hrvatsko katoličko izobrazbeno društvo doskora brojilo zavidan broj članova.Svi oni ,međutim, nisu bili glazbari niti su to trebali biti . Motivi učlanjenja bili su različite naravi; jedni su pristupili kako bi omasovili Društvo i tako mu dali potporu, drugi su to učinili kako bi se mogli, kao članovi, slobodno kretati društvenim prostorijama, u njima listati novine i čitati  knjige te sudjelovati u organizaciji zabava koje su se organizirale bilo za pripadnike Društva, bilo za sve mještane. Omasovljenje kolektiva imalo je i svoje ekonomsko opravdanje, jer su se plaćanjem članarine osiguravala određena financijska sredstva.
 
Članovi koji nisu bili glazbari u svemu su bili ravnopravni s glazbarima. Takvih je dionika bilo nebrojeno, a nemoguće je popisati sva imena jer je za Drugog svjetskog rata izgorio arhiv Društva. Ipak, bilješke Ante Žanića Antina otrgnule su od zaborava neke od članova dične kulturne organizacije.
 
Don Mate Luketa
Petar Glavinović Stipanov
Petar Dumičić Andrijin
Mate Božiković Dujin
Mate Banić Matin 
Grgo Božiković Ivanov
Petar Dumičić Petrov
 
20220111_100214.jpg
 
Osim Glazbe Hrvatsko katoličko izobrazbeno društvo obuhvaćalo je Narodnu čitaonicu, zapravo Čitovnicu i kazališnu družinu, to jest dramsku skupinu. Ipak, temelj djelovanja Društva bio je rad limene glazbe.
 

 

Please publish modules in offcanvas position.