Ponedjeljak, 03 Lipanj 2013 08:30

Podstrana: Rezultati 2. kruga

Konačni rezultati izbora za načelnika općine Podstrana.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, PODSTRANAUKUPNO
Broj birača na obrađenim biračkim mjestima 7.471
Pristupilo glasovanju 4.003 53,58 %
Glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) 4.002 53,57 %
Broj važećih listića 3.956 98,85 %
Broj nevažećih listića 46 1,15 %

 

kandidatibroj glasovapostotak
1. MLADEN BARTULOVIĆ - kandidat
JUGOSLAV BAGATIN, dr. - zamjenik kandidata
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
2.109 52,69 %
2. MIRAN TOMASOVIĆ - kandidat
DARIJO RADOVIĆ - zamjenik kandidata
KANDIDAT GRUPE BIRAČA
1.847 46,14 %

 

NAJČITANIJE IZ PODSTRANE

Kia u stranicama