Četvrtak, 13 Studeni 2014 18:54

Sezona kupanja na magistrali

 

Svjedoci smo jučerašnjeg potopa, a naš čitatelj zateknut stanjem na magistrali, poslao nam je ove slike i irazio svoje negodovanje cijelom situacijom.

Na reakciju našeg čitatelja (prenosimo je u cijelosti ),

Općina Podstrana na stranicama Portala Podstrana pohvalila se sanacijom oborinskih voda u Strožancu (preko puta Ribole).
Kako su radovi obavljeni svjedoče fotografije u prilogu.
Možemo otvoriti sezonu zimskog kupanja u besplatnom bazenu (kiša i nije toliko jaka).
Čestitke izvođaču radova i investitoru!

a vezano za nedavno završeni projekt odvodnje oborinskih voda sa magistrale na području Strožanca, poslali smo upit Općini za očitovanje na opetovanu situaciju iz koje je izvidno je da se malo toga riješilo.

 

Dana 29.listopada Općina je idala ovo priopčenje!

 


Odgovor iz Općine na reakciju čitatelja u nastavku:

 

Poštovani,

Pod „kapitalnom investicijom“ nikada do sada nije bila označena odvodnja na predjelu Strožanac, točnije na položaju uz državnu cestu D-8 preko puta trgovačkog lanca Ribola. Nažalost, napori općinskih službi na čelu sa načelnikom ponekad su izloženi podsmjehu i provokacijama iako je svaki taj napor usmjeren ka poboljšanju života stanovnika Podstrane.

Stvari vezano za izvođenje radova stoje ovako:
- Investitor predmetnog zahvata su Hrvatske ceste d.d. (odnsono njihova Poslovna jedinica Split). One upravljaju državnim cestama i moraju voditi računa o oborinskoj odvodnji i održavanju. Hrvatske ceste d.d. su platile izvođenje ovog posla.

- Izvođač radova je odabran od strane Hrvatskih cesta d.d. na temelju natječaja, direktne pogodbe ili trajnog ugovora sa izvođačem kojeg oni plaćaju iz svog proračuna.

- Općina Podstrana je, kako bi pomogla svojim građanima, a u cilju da ubrza reakciju Hrvatskih cesta d.d. i da poboljša oborinsku odvodnju na tom mjestu, naručila i platila jedno tehnički moguće projektno rješenje obzirom na postojeću podzemnu infrastrukturu.

- Hrvatske ceste d.d. je odabralo i platilo stručni nadzor nad izvođenjem predmetnih radova.

Kako problem odvodnje na tom mjestu usprkos našim naporima očito nije trajno riješen, pristupiti će se iznalaženju alternativnog rješenja. Zahvaljujemo na dobronamjernom upozorenju te se radujemo daljnjoj uspješnoj suradnji i podršci!

Kia u stranicama

NAJČITANIJE OD GRAĐANA