Utorak, 09 Travanj 2019 13:08

Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina 2019. - Podstrana

Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina 2019. - Podstrana slika:http://images.croatiaview.com/

Vlada Republike Hrvatske je dana 28. 0žujka 2019. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Objavu biračima od strane Ministarstva uprave možete u cijelosti pogledati i preuzeti u prilogu.

NAJČITANIJE IZ PODSTRANE

Kia u stranicama