Utorak, 16 Ožujak 2021 12:09

Rezultati Natječaja za financiranje programa / projekata udruga od općeg značaja za Općinu Podstrana u 2021. godini.

Rezultati Natječaja za financiranje programa / projekata udruga od općeg značaja za Općinu Podstrana u  2021. godini. izvor: Općina Podstrana

REZULTATI

Natječaja za financiranje programa / projekata udruga od općeg značaja za Općinu Podstrana u  2021. godini.

Temeljem provedenog Natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Podstrana u 2021. godini, objavljenog  08. siječnja 2021.g. na službenim stranicama Općine Podstrana KLASA: 007-01/21-01/01, URBROJ: 2181/02-2-1-21-01, Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata dana  04. ožujka 2021. godine donijelo je Odluku o raspodjeli sredstava.  Udruge koje su ostvarile pravo na financiranje projekata/projekata su: 

Redni broj

Naziv udruge

Naziv projekta

Odobreni iznos u kunama

1.

UDRUGA BRANITELJA „OLUJA“

1.  Postojanje i rad udruge

50.000,00

2. Obilježavanje važnijih datuma iz

     hrvatske povijesti

3. Sudjelovanje na turniru u čast

     Blage i Roberta Zadre

2.

UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM „AGAPE“

1. Skb o učenicima i djeci s   

    poteškoćama u razvoju

123.000,00

3.

LOVAČKI SAVEZ ŽUPANIJE SPLITSKO DALMATINSKE

1. Razvoj lovstva

10.000,00

4.

UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA

1.Branitelji za branitelje

85.000,00

2. Istina o domovinskom ratu

5.

HRVATSKO GLAZBENO KATOLIČKO DRUŠTVO

1. Razvoj glazbene kulture u   

    Podstrani

190.000,00

6.

LIKOVNA UDRUGA „ANTE KAŠTELANČIĆ“

1. “Advent pod Perunom“, likovna  

    kolonija s izložbom nastalih radova

15.000,00

7.

UDRUGA IX. BOJNE HOS-a

1. Očuvanje imena i djela IX. Bojne     

    HOS-a te obilježavanje ostalih    

    obljetnica vezanih uz domovinski rat

10.000,00

8.

HRVATSKO DRUŠTVO LOGORAŠA SRPSKIH KONCENTRACIJSKIH LOGORA

1. „Putevima ponosa“- obilježavanje    

    obljetnica ratnih događanja i  

    značajnijih datuma društva

8.000,00

9.

UDRUGA BRANITELJA VETERANA VOJNE POLICIJE 72. BOJNE

1. Očuvanje imena i djela 72.bojne   

     Vojne policije, obilježavanje  

     obljetnica, bitnih događanja i bitaka  

     u domovinskom ratu

8.000,00

10.

UDRUGA ZA PROMICANJE GLAZBENE KULTURNE BAŠTINE „ANKORA“

1. Ankora 2021.

15.000,00

 

Redni broj

Naziv udruge

Naziv projekta

Odobreni iznos u kunama

11. 

MATICA UMIROVLJENIKA

1. Socijalna djelatnost u 2021. g

50.000,00

 

12. 

PLANINARSKO DRUŠTVO PERUN

1. PAR 2021 (PERUN Adventure Race 2021)

30.000,00

2. Perun 2021.

13.

UDRUGA LOVACA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA 1991. PODSTRANA

1.Društveno humanitarni rad

5.000,00

14

OGRANAK MATICE HRVATSKE U PODSTRANI

1. Pjesnička manifestacija „Dobro jutro  

    more“

130.000,00

2. Smotra klapa u Podstrani

3. Jednodnevne priredbe i tribine

4. Eko sekcija

5. Strategije obnove i prezentacije   

    povijesne baštine u Podstrani

6.  Izdavačka djelatnost

15. 

UDRUGA VETRANA SPECIJALNE POLICIJE „BATT“

1. Renoviranje objekta i opremanje   

    prostora

5.000,00

16. 

UDRUGA SV. FABIJAN -  PODSTRANA

1. Obnova životinjskog fonda III

30.000,00

17.

DRUŠTVO POLJIČANA SVETI JURE PRIKO

1. “Martinje“ Smotra mladih vina

25.000,00

2.  Poljička povijesna postrojba

3.  Poljičani za Sv. Antu

4.  Za poljičkim stolom

18.

MOTO KLUB FJAKA

1.Program rada MK Fjaka za 2021.

10.000,00

19.

UDRUGA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU „MOJE DIJETE SOLIN“

1. Osnaživanje djece s teškoćama u  

    razvoju i osoba s invaliditetom za   

    što bolju socijalnu integraciju „JA   

    TO MOGU“

5.000,00

20.

PLODNOST FERTILITYCARE SPLIT

1. Edukacija odraslih prema      

    FertilityCare metodi u cilju   

    poznavanja i održavanja 

    reproduktivnog zdravlja

5 000,00

21.

BRANITELJSKA UDRUGA PODSTRANA

1. Nastavak izgradnje vlastitih    

    prostorija udruge

50.000,00

2. Opće postojanje i rad udruge

3. Obilježavanje mjesta stradanja branitelja i civila

22.

ŠPORTSKO REKREATIVNA UDRUGA INVALIDNIH OSOBA „VJERUJ I DJELUJ“

1. Fizioterapija -korak prema lakšoj   

    svakodnevnici

15.000,00

23. 

RONILAĆKO EKOLOŠKI KLUB PODSTRANA

1. Razvoj i djelovanje Ronilačko      

    ekološkog kluba Podstrana

10.000,00

 

Redni broj

Naziv udruge

Naziv projekta

Odobreni iznos u kunama


24.

UDRUGA ZA PROMICANJE HRVATSKOG ZNAKOVNOG JEZIKA „ZNAKUJMO SVI“

 

5.000,00

1. U vrtiću znakove učimo,    

    komunikacijske barijere     

    rušimo

25.

UDRUGA LEUKEMIJE I LIMFOMI SPLIT

1. Savjetovalište za oboljele od   

    hematoloških i drugih malignih    

    oboljela i članove njihovih obitelji

5.000,00

26.

CARITAS NADBISKUPIJE SPLIT SKLONIŠTE ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA

1. Sklonište za žene i djecu žrtve  

     obiteljskog nasilja

30.000,00

27.

MOTO KLUB PODSTRANA

1. Promocija Podstrane kroz kupove

5.000,00 

SVEUKUPNO

929.000,00 

Upravni odjel za javnu nabavu, gospodarstvo, 

                                                                                  društvene djelatnosti i EU fondove

NAJČITANIJE IZ OPĆINE

Velj 16, 2021

PUT STAROG SELA - ZATVARANJE CESTE

Iz Općine Podstrana portal
OBAVJEŠTAVAJU SE STANARI ULICA PUT STAROG SELA, BLEIBURSKA, GRADAC, RASTOVAC I RUDINE DA…
Kia u stranicama