Srijeda, 02 Listopad 2019 15:12

Poziv za predlaganje javnih potreba u područjima kulture i tehničke kulture za 2020. godinu

Poziv za predlaganje javnih potreba u područjima kulture i tehničke kulture za 2020. godinu foto:pp

           

 

          REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu,

          tehničku kulturu i sport

 

 KLASA:612-01/19-01/07

 URBROJ:2181/1-08-19-1

 Split, 27.09.2019. godine

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport, na temelju članka 39. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 125/19), objavljuje

P O Z I V

 

     za predlaganje javnih potreba u područjima kulture i tehničke kulture za 2020. godinu

Prijave na poziv ne obvezuju Županiju i predstavljaju samo popis javnih potreba u području kulture i tehničke kulture te prvenstveno služe u svrhu planiranja sredstava u 2020. godini.

Za javne potrebe u području kulture i tehničke kulture osiguravaju se sredstva u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za slijedeće namjene:

 

- Muzejska djelatnost

- Izdavačka djelatnost

- Glazbena djelatnost

- Zajednica tehničke kulture

- Podrška kulturnim programima i aktivnostima.

 

Predlagatelji programa dužni su dostaviti slijedeće:

 

1. Naziv programa

2. Kratki opis programa

3. Vrijeme i mjesto realizacije programa

4. Troškovnik realizacije programa sa specifikacijom troškova potrebnih za izvršenje

5. Plan financiranja programa s izvorima financiranja i naznačenim sredstvima koje osigurava iz vlastitih ili drugih izvora te o dijelu sredstava koje planiraju osigurati od Splitsko-dalmatinske županije. Iznose svih troškova treba iskazati u tekućim cijenama.

 

Zainteresirani korisnici dostavljaju svoje prijedloge Splitsko-dalmatinskoj županiji na adresu: Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport, Split, Domovinskog rata 2/IV. Rok za podnošenje prijedloga je petnaest dana od dana objave.

NAJČITANIJE IZ OPĆINE

Kia u stranicama