Petak, 24 Studeni 2017 21:48

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana Slika:podstrana.hr

Sjednica će se održat dana 29. studenoga (srijeda) 2017. godine u 18,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

-Vijećnička pitanja i odgovori,
-Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća,
-Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Odluke o davanju na korištenje javnih površina Općine Podstrana,
-Prijedlog za donošenje Odluke o razrješenju člana radnog tijela Općinskog vijeća Općine Podstrana,
-Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju člana radnog tijela Općinskog vijeća Općine Podstrana,
-Prijedlog za donošenje III Izmjena i dopuna Odluke o komunalnoj naknadi,
-Prijedlog za donošenje Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade,
-Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu,
-Prijedlog za donošenje Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela područja OŠ Strožanac,
-Prijedlog za donošenje Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana za 2018. godinu,
-Prijedlog za donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana za 2018. godinu,
-Prijedlog za donošenje IV Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podstrana za 2017. godinu,
-Prijedlog za donošenje Proračuna Općine Podstrana za 2018. godinu,
-Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju ulica na području Općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana),
-Prijedlog za donošenje Odluke o produžetku postojećih ulica na području Općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana),
-Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju ulica na području Općine Podstrana (K.O. Gornja Podstrana),
-Prijedlog za donošenje Odluke o produžetku postojećih ulica na području Općine Podstrana (K.O. Gornja Podstrana).

Izvor:podstrana.hr

NAJČITANIJE IZ OPĆINE

Kia u stranicama