Subota, 13 Travanj 2013 18:12

Donesen prijedlog Strategije razvoja Žrnovnice: Uključite se u javnu raspravu

Donesen prijedlog Strategije razvoja Žrnovnice: Uključite se u javnu raspravu Screenshot: DalmacijaNews

Vijeće mjesnog odbora Žrnovnica donijelo je prijedlog dokumenta "Strategija razvoja Žrnovnice do 2020. godine" i poziva sve zainteresirane mještane Žrnovnice da pristupe javnoj raspravi.

Rasprava će trajati od 15.4 do 15.5.2013 godine. Pisani dokument može dobiti u tajnika Mjesnog odbora Žrnovnica, Jerka Bartulića, ili se može online skinuti na ovom LINKU.

 

Strategiju je radila radna grupa u sastavu: stručni voditelj projekta je dr. sc. Ivica Veža sa FESB-a, koordinator aktivnosti u ime Vijeća mjesnog odbora predsjednik Ivan Aljinović, te članovi (po abecednom redu): Stipe Amižić vijećnik MO, Dejan Bilić dipl.iur., Tonći Blažević inženjer elektotehnike, Božo Kuduz inženjer prometa, Ivica Lolić nastavnik, Dino Markovina ginekolog, Matija Šitum profesor, Ante Mihanović vijećnik MO, Gordan Mihanović tiskar, Marin Mihanović Tomin dipl.iur., Marin Mihanović, Surotvić dipl. ing., Katja Žanić (Jerković) dr. sc. agronom, piše DalmacijaNews.

 

Grupa je održala devet radnih sastanaka na kojima je donijela radnu verziju.

Kia u stranicama

NAJČITANIJE IZ HRVATSKA

© 2021 Podstrana portal