Ponedjeljak, 22 Srpanj 2013 08:12

Najveći natalitet u odnosu na mortalitet bilježi Podstrana

U samo 25 od 128 hrvatskih gradova i u 54 od 428 općina lani se rodilo više djece nego što je ljudi umrlo.

Od 21 županije, samo su tri zabilježile (mizerni) prirodni prirast: u Splitsko-dalmatinskoj županiji rođeno je 75 ljudi više nego što ih je umrlo (na više od 4500 umrlih), u Međimurskoj županiji razlika je 16, a u gradu Zagrebu, koji ima gotovo 800.000 stanovnika, rođeno je samo 27 djece više nego što je ljudi umrlo.

 

Stopa smrtnosti


Već 20-ak godina Hrvatska godišnje prirodnim putem gubi oko 10.000 stanovnika. Ozbiljniji prirodni prirast bilježe samo gradići i naselja uz velike gradove - Zagreb, Split i Rijeku. Najveći natalitet u odnosu na mortalitet bilježi Podstrana, u kojoj je rođeno trostruko više djece od broja umrlih. Najlošiji omjer među svim gradovima ima Slunj, u kojem je umrlo četiri puta više ljudi nego što ih se rodilo.


Vukovarska kriza


S početkom krize drastično je počeo padati i broj sklopljenih brakova, a rasti broj razvoda; sada svaki treći brak završi razvodom.
Godinama je najviše razvoda bilo među Istranima. Međutim, prošle godine na nivou županija najveća je stopa zabilježena u Osječko-baranjskoj županiji, čak 37 posto, a najmanja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, 11,9 posto. Među većim gradovima titulu središta s najviše razvoda Pula je predala - Vukovaru, gdje se lani raspadao svaki drugi brak.

 

NAJČITANIJE IZ PODSTRANE

Kia u stranicama