Nedjelja, 28 Travanj 2013 13:13

Donesen Urbanistički plan uređenja Šćadin sjever (UPU 14)

Donesen Urbanistički plan uređenja Šćadin sjever (UPU 14) Screenshot

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12) i članka 30. Statuta Općine Podstrana ("Službeni glasnik Općine Podstrana" broj 6/09) Općinsko vijeće Općine Podstrana na svojoj 41. sjednici održanoj 13. ožujka 2013. godine donosi Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja Šćadin sjever (UPU 14).


Urbanistički plan uređenja Šćadin sjever – UPU 14 sastoji se od:


I. Urbanistički plan uređenja Šćadin sjever – UPU 14 – Knjiga 1 (pogledaj OVDJE)


II. Urbanistički plan uređenja Šćadin sjever – UPU 14 – Knjiga 2 (pogledaj OVDJE)


III. Grafičkog dijela koji sadrži kartografske prikaze u mjerilu M 1:1000 i to:


1. Korištenje i namjena površina (pogledaj OVDJE)
2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža:
2.a Promet (pogledaj OVDJE
2.b Elektroničke komunikacije (pogledaj OVDJE)
2.c Energetski sustavi (pogledaj OVDJE)
2.d Vodoopskrba (pogledaj OVDJE)
2.e Odvodnja (pogledaj OVDJE)


3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina (pogledaj OVDJE)
4. Način i uvjeti gradnje (pogledaj OVDJE)

 

NAJČITANIJE IZ PODSTRANE

Kia u stranicama