Ponedjeljak, 11 Ožujak 2013 15:09

Pismo Vlade koje je razljutilo Zdravka Mamića

Pismo Vlade koje je razljutilo Zdravka Mamića HNS

Da je pismo autentično potvrdila je Vlada, a tekst potpisuju ministri Željko Jovanović i Ranko Ostojić.

Pismo prenosimo u cijelosti:

 

"Poštovani g. Platini,

 

Mjerodavna tijela Republike Hrvatske odavno su prepoznala važnost aktivne borbe protiv nasilja u sportu, nasilja na sportskim igralištima te svakog oblika diskriminacije. Upravo iz tog razloga predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS), Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) i Ministarstva pravosuđa (MP) održali su nekoliko sastanaka, koji su rezultirali vrlo konkretnim mjerama i zaključcima, pri čemu posebice ističemo osnivanje Nacionalnoga tijela za borbu protiv nasilja u sportu.

 

U rad Nacionalnog tijela za borbu protiv nasilja u sportu uključeni su visoki predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, Agencije za odgoj i obrazovanje, Hrvatskoga olimpijskog odbora i Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) koji imaju zadatak poduzeti sve raspoložive mjere s ciljem suzbijanja svih oblika nasilja i diskriminacije na sportskim borilištima. Radom Nacionalnog tijela koordinira zamjenik ravnatelja policije.

 

Jednako tako, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, uputilo je dopis Hrvatskom nogometnom savezu iz kojeg je razvidno kako je postupak licenciranja nogometnih klubova bio jasno propisan još 2004. godine, no godinama se nije u potpunosti poštovao, iako je HNS, kao krovno tijelo hrvatskog nogometa i tijelo koje izdaje licence, na to bio više puta upozoren od strane MUP-a.

 

Iz tog su razloga MZOS i MUP ovoga mjeseca dopisom upozorili Hrvatski nogometni savez kako svi tražitelji licenci imaju obvezu ispuniti dogovorene kriterije, najkasnije do početka nogometne sezone 2014./2015. Drugim riječima, svi koji traže licence moraju biti svjesni činjenice da će licencu dobiti uvjetno sve dok u potpunosti ne zadovolje kriterije. Onima koji se ne budu pridržavali propisane dinamike za opremanje stadiona, licence se neće izdavati za sljedeće natjecateljske sezone. Uvid u pravo stanje objekata obavit će nadležna tijela policijskih uprava. Navedenim dopisom tražiteljima je dat postupni rok za zadovoljavanje pojedinih kriterija i to na sljedeći način:

 

- do srpnja 2013. svi stadioni na kojima se odigravaju utakmice I. Hrvatske nogometne lige moraju imati kontrolnu prostoriju, a svi klubovi moraju imenovati povjerenika za sigurnost

 

- do zimske stanke nogometne sezone 2013./2014. (prosinac 2013. - veljača 2014.) svi stadioni na kojima se odigravaju utakmice I. Hrvatske nogometne lige moraju biti opremljeni sustavom video nadzora

- do mjeseca srpnja 2014. godine svi stadioni na kojima se odigravaju utakmice I. Hrvatske nogometne lige moraju biti opremljeni uređajem za kontrolu i brojanje ulaznica.

 

Valja istaknuti kako je izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima omogućeno da sudovi izriču zaštitnu mjeru zabrane prisustvovanja određenim sportskim natjecanjima u zemlji i inozemstvu počiniteljima za koje postoje saznanja o ranijim protupravnim ponašanjima na sportskim natjecanjima, što je rijedak slučaj u praksi sudova drugih europskih zemalja.

 

Također, kontinuirano se provodi međunarodna razmjena osobnih podataka rizičnih navijača, kao i angažiranje policijskih službenika "spotera" sklopu međunarodne policijske suradnje, prilikom osiguranja nogometnih utakmica u okviru FIFA i UEFA natjecanja.

 

Vlada Republike Hrvatske i dalje će inzistirati na provedbi zakona jer je to jedini način prevencije nasilja, huliganima i svih nepravilnosti. Iz tog nam je razloga potpuno neprihvatljiv stav Hrvatskog nogometnog saveza koji svoju odgovornost za nerješavanje problema pokušava prebaciti na Vladu Republike Hrvatske, a pogotovo u svijetlu gore navedenih činjenica vezanih uz postupak licenciranja i sigurnosne uvjete na stadionima koje je dužan osigurati organizator utakmice, odnosno vlasnik stadiona.

 

Dogovoreno je i da svako od triju uključenih ministarstava poduzme akcije, u okviru svoje nadležnosti. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta aktivno je uključeno u rješavanje ovoga problema, te je izradilo Akcijski plan za provedbu programa mjera edukacije u borbi protiv nasilja u sportu, na sportskim natjecanjima i izvan njih po kojem i postupa, a ostala ministarstva također su odlučna u provedbi mjera i akcija iz svoje nadležnosti. Vlada Republike Hrvatske, osnivanjem Nacionalnog tijela za borbu protiv nasilja u sportu, sastavljenog od svih relevantnih dionika, pokazala je odlučnost i jasan stav te je stvorila uvjete za bolju koordinaciju aktivnosti s ciljem sprečavanja nereda.

 

Iz svega navedenog neosporno je da Vlada Republike Hrvatske ulaže ogromne napore kako bi ovaj problem iskorijenila i svela na najmanju moguću mjeru te je po ovom pitanju zauzela jasan i odlučan stav. Naše je mišljenje, a sigurni smo kako nije usamljeno, kako sigurnosna situacija u Republici Hrvatskoj nije lošija niti više zabrinjavajuća od ostatka Europe, koja se također susreće s rasnom diskriminacijom, neredima koji često završavaju s najtežim oblikom nasilja. Fenomen ekspanzije nereda i nasilja na nogometnim utakmicama počesto je povezan s problematikom koja nema dodirnih točaka sa sportom. To ne znači da nismo svjesni problema i da ga ignoriramo, ali se nikako ne možemo složiti s njegovim potenciranjem u Vašem pismu, pogotovo u svjetlu kladioničarskih i korupcijskih afera koje ovih dana potresaju samu UEFA-u. Također, smatramo neprimjerenim tezu kako isključivo o Vladi Republike Hrvatske ovisi sudbina hrvatskog nogometa jer organizator natjecanja nije Vlada Republike Hrvatske već Hrvatski nogometni savez i Udruga profesionalnih klubova Prve Hrvatske nogometne lige koji su dobili jasne upute vezane uz primjenu postupka licenciranja nogometnih klubova, a koji ce uvelike pomoći Ministarstvu unutarnjih poslova prilikom primjene Zakona o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima.

 

ZakljuEno, ovakav način obraćanja putem otvorenog putem otvorenog pisma predsjedniku Vlade Republike Hrvatske smatramo diplomatski neprimjerenim, ali svejedno smo uvjereni i očekujemo kako će sve uključene strane poduzeti odgovarajuće mjere s ciljem da nadolazeća utakmica između reprezentacija Republike Hrvatske i Republike Srbije prođe bez incidenata kako bismo u budućnosti eliminirali bezrazložna prozivanja nadležnih tijela Vlade Republike Hrvatske.

 

U potpisu: Ministar Željko Jovanović i ministar Ranko Ostojić".

NAJČITANIJE IZ HRVATSKA

Kia u stranicama
© 2020 Podstrana portal