Ponedjeljak, 04 Ožujak 2013 15:36

INA smanjuje plaće zaposlenicima na crpkama do 2000 kuna

Unatoč činjenici da Ina zarađuje milijarde kuna, ta je naftna kompanija odlučila svojim zaposlenicima na benzinskim crpkama smanjiti plaće i do 2000 kuna. Spomenuto drastično smanjenje dio je ušteda u okviru ''Novog operativnog modela upravljanja poslovanjem BP-a'', kojima će uprava Ine svojim radnicima u maloprodaji ukinuti i ostala materijalna prava i to na način da se poslovi i aktivnosti upravljanja, rada i usklađivanja rada na benzinskim postajama povjere trećoj strani – trgovačkom društvu u okviru Ina Grupe.

– Poslodavac je dao novi model upravljanja benzinskim postajama, no taj model nije pravno utemeljen. Kompanija po njemu nema namjeru izdvojiti djelatnost maloprodaje, već samo radnike koji bi ''prešli'' u novu tvrtku. Ona bi u okviru Ine pružala isključivo kadrovske usluge, odnosno pod svoje okrilje preuzela radnike zaposlene na benzinskim crpkama. Tako strukturirana bila bi orijentirana isključivo na uslužnu, a ne profitabilnu djelatnost – objasnila nam je predsjednica sindikata "Inaš" Maja Rilović.

 

Rilović podsjeća da su sva tri sindikata unutar Ine ranije negativno odgovorila na planove kompanije koja tim potezom planira smanjiti plaće zaposlenima do 30 posto.

 

– U ovom trenutku u cijeloj Hrvatskoj održava se ukupno 20 radionica na kojima Ina djelatnicima zaposlenima na crpkama nastoji predočiti taj model. On se, pravno gledajući, može provesti isključivo na način da radnici sporazumno raskinu ugovore s Inom d.d. i sporazumno potpišu nove s novom tvrtkom u kojoj bi primali 30 posto manje plaće – upozorava Rilović te dodaje da je dosad obavljeno ukupno 18 takvih predavanja na kojima su radnici spomenutim promjenama rekli izričito "ne"!

 

U sljedećem razdoblju očitovanje radnika i sindikata ići će na Upravu kompanije i tek tada će se znati hoće li spomenuti model unapređenja prodaje biti prihvaćen.

 

– Htjela bih još istaknuti da informacija o prosječnoj plaći zaposlenika na Ininim benzinskim crpkama koja se ovih dana objavljivala u medijima nije točna. Ona iznosi 5500 kuna neto i to sa svim dodacima na smjene, unatoč pozitivnom poslovanju – istaknula je Rilović.

 

>>Prosječna neto plaća prodavača na Ininim crpkama iznosi 5500 kuna

NAJČITANIJE IZ HRVATSKA

Kia u stranicama
© 2020 Podstrana portal