Upoznajemo Podstranu

Srijeda, 12 Siječanj 2022 18:58

Potraga za kapelnikom

Kad se već došlo na smionu ideju utemeljenja puhačkog orkestra, trebalo je osigurati i stručno vodstvo. Osoba koju će se angažirati mora vladati sposobnošću ravnanja orkestrom, te, što je još značajnije, mora biti glazbeni pedagog koji će glazbare naučiti sviranju. To znači da je angažirana osoba morala biti kadra običnog seljaka i zemljoradnika, ribara i neukog mještanina preobraziti u glazbenika, koji će biti u stanju svirati na određenom instrumentu za potrebe amaterskog orkestra štono ga treba ustrojiti.  Izbor kapelnika bio je iznimno malen, još manji nego li danas.

 
Pa ipak, uporan u svojoj namisli, don Petar Car doznao je da u obližnjem Splitu živi izniman muzičar, imenom Karlo Ksenitz. Glazbenu je naobrazbu stekao u Puli, kao član Austrijske mornaričke glazbe, učeći s njezinim voditeljem Franzom Leharom. Onaj tko je imao sreću i povlasticu savladavati vještinu komponiranja i ravnanja orkestrom s učiteljem kakav je bio Lehar, doista je bio neporecivi stručnjak. Na čelo glazbe u Podstrani došao je upravo dični učenik slavnog maestra koji je svijet zadužio brojnim operetnim naslovima, među kojima se izdvaja planetarno slavna Vesela udovica (Die Iustige Witwe). I sam Lehar, koji je bio mađarskog podrijetla, bio je sin kapelnika vojne glazbe, tako da je od najranijih svojih dana upio muzički kod puhačkih orkestara. Nakon završetka studija (violina i teorija glazbe) posvetio se i sam ravnanju vojnim orkestrima, a vodio ih je u Lučenecu, Puli, Trstu, Budimpešti i Beču. Nije nevažno ukazati na podatak da je upravo u kazalištu Theater an der Wien bio ravnateljem orkestra od 1902., u onom istom, dakle, u kojem je Wolfgang Amadeus Mozart praizveo svoje posljednje djelo, operu Čarobna frula (Die Zauberflote) i gdjeno se i dandanas nalazi svečani zastor s motivima iz te slavne i poznate njemačke opere. Igrom slučajnosti, Leharovo najpopularnije djelo, opereta Vesela udovica, praizvedena je prvi put u našim prostorima - samo dvije godine nakon bečke praizvedbe - upravo na hrvatskom tlu, u Zagrebu, godine 1907., iste godine, dakle,  kad je utemeljena i Limena glazba u Podstrani. 
 
U suradnji s don Petrom Carom kapelnik Karlo Ksenitz odlučio se za nabavu glazbala iz jedne češke tvornice. Dogovor je bio da se najprije priredi svojevrsna audicija u kojoj će se vidjeti tko bi svirao koji instrument, te kakve su prirodne predispozicije kandidata za određeno glazbalo. Nakon što je maestro obavio audiciju, odaslao je  narudžbu s popisom potrebnih instrumenata u Češku. Kad su instrumenti najposlije i stigli, maestro Ksenitz razdijelio ih je članovima prema već unaprijed utvrđenoj podjeli.
 
20220112_122439.jpg
 
Sva pristigla glazbala plaćena su iz crkvene blagajne. Na prijedlog don Petra Crkovinarsko vijeće odlučilo je u cijelosti financirati projekt, uključujući i honorar kapelnika. Bratovštinu činjahu ovi članovi:
Bariša Ćićerić, Ive Marić Barišin, Mate Božiković Dujin, Stanislav Perišić Antin i Petar Ružić Mijin.
 
20220112_122345.jpg
 
Novac, srećom, nije bio problem, a podstranska je župa svoju likvidnost temeljila i na velikom posjedu u polju na koji je polagala prava. Na njemu su radili brojni težaci štono imahu obavezu dio prihoda ostavljati u crkvenoj blagajni. Otuda glavnina dobara kojima je župa raspolagala i  iz kojih je odvojila dio sredstava za kupnju instrumenata.
 
Vrijeme od audicije do dana kad su instrumenti najposlije stigli, kapelnik Ksenitz je iskoristio za održavanje nastave iz teorije glazbe i čitanja nota. To je bilo iznimno važno jer većina budućih glazbara notno pismo uopće nije poznavala. Nastava se održavala dvaput tjedno te oduševljenje oko osnivanja Glazbe nije splasnulo.
 
Maestro Ksenitz u Podstranu je iz Splita dolazio dakle dva puta u tjedno i to tako da je do lučice Svetog Martina plovio parobrodom imenom Knez, a put do sela na padinama Peruna prevaljivao je na konju ili mazgi u pratnji nekog od glazbara.
 
Glazbari su, radeći u polju, pratili dolazak parobroda te bi, čim bi ga primijetili odmah pohitali kući po glazbalo i smjesta se upućivali na probe ili, kako bi to oni običavali kazati, ''na školu''. Nerijetko su instrumente nosili i u polje te u stankama od napornog fizičkog rada vježbali svoje dionice i pripremali se za odlazak na zajednički popodnevni večernji pokus.
 
20220112_12244611.jpg
Es-truba

Malo je pisanih podataka o vremenu i nadnevku kad je osnovano Hrvatsko katoličko izobrazbeno društvo: samo je nekoliko vrela koja svjedoče o počecima njegova djelovanja. To je ponajprije u narodu omiljena kronika koju je sačinio Ante Žanić Antin. Na marginama njegovih svjedočanstava bijahu notirane apostile sa sadržajem iz kolektivne memorije (i ne samo ) Društva, koji je za kulturnu prošlost Podstrane imao gotovo mitsko značenje. Svojevrsna oporuka bijaše otisnuta u listu Hrvatska kruna, u broju 98-99, od 3.svibnja 1908., gdjeno, među inim, stoji rečenica: ''Kod prve dojduće skupštine svečanost će začiniti i novo ustrojena poljička glazba iz Podstrane''. U tom se članku navodi kako će se svake iduće godine na Jurjevo, 23.travnja, održavati velika pučka skupština na Gracu, kako nalaže drevni poljički običaj.

20220111_100208.jpg
 
Potvrdu o utemeljenju Društva upravo godine 1907.nalazimo i u znanstvenim radovima prof.dr. Vjekoslava Omašića, koji piše da je udruga Hrvatsko katoličko izobrazbeno društvo uvedena u Katastar društava u Dalmaciji pod brojem 985, knjiga I, čiji se registar čuva u Državnom arhivu u Zadru. Prvi predsjednik Društva bio je, treba li napominjati, don Petar Car, koji je, kao pravi dobri duh Podstrane, ostao na toj dužnosti, rekosmo već, sve do kraja 1918. godine - do završetka Prvog svjetskog rata, a pisani izvori napominju kako su potpredsjednici bili Petar Glavinović (1913.) i Marin Tomasović (1914.). Sve te podatke čuva Državni arhiv u Zadru.
 
Djelatnost Društva bila je određena pravilnikom, koji je sastavio don Petar Car, a njegov je prijedlog jednoglasno prihvaćen na Osnivačkoj skupštini Društva, kad je don Petar, kako već rekosmo, bio imenovan i njegovim prvim predsjednikom. Budući da su pravila bila usuglašena s ondašnjom zakonskom regulativom, nije bilo nikakve zapreke da ih podupre i tadašnja austrijska vlast. Osim Don Petra osnivači i prvi glazbari bijahu redom:
 
Marin Tomasović Petrov
Marin Škulje Stipin
Toma Bagatin Andrijin
Ivan Glavinović Antin
Ante Kaštelančić Mijin
Ante Marić Matin
Mijo Tomić Špirov
Ive Erceg Lukin
Ive Car Jakovljev
Mijo Mariš Barišin
Stipe Juras Jozin 
Jure Marić Stipin
Jakov Marić Fabijanov
Ante Vuleta Antin
Marin Bakota Marinov
Stipe Jakovac Jakovljev
Marin Banić Matin
Mate Božiković Marinov
 
Ovaj popis ne obuhvaća sve glazbare koji su svirali u Glazbi. Ovdje je navedeno 18, a na prvoj fotografiji Glazbe, načinjenoj 1922. ili 1923. godine, nalazi se više, ukupno njih 23 te dva dječaka sa strane, koji vjerojatno nisu bili članovi orkestra. Neobično je da se na toj fotografiji nalazi samo pet članova spomenutih u prvom popisu Ante Žanića, a Glazba je tada imala jedva petnaest godina staža. Snimka je načinjena u prigodi gradnje ceste od Zvonika prema Krnjačama i to između kuća Dumičić i Redine na spomenutoj cesti.
 
20220111_100251.jpg
 
Naravno, kad se u jednom malom mjestu dogodi osnutak ovakve društvene zajednice, umah se pojavi refleks okupljanja i učlanjivanja u sekcije pa je Hrvatsko katoličko izobrazbeno društvo doskora brojilo zavidan broj članova.Svi oni ,međutim, nisu bili glazbari niti su to trebali biti . Motivi učlanjenja bili su različite naravi; jedni su pristupili kako bi omasovili Društvo i tako mu dali potporu, drugi su to učinili kako bi se mogli, kao članovi, slobodno kretati društvenim prostorijama, u njima listati novine i čitati  knjige te sudjelovati u organizaciji zabava koje su se organizirale bilo za pripadnike Društva, bilo za sve mještane. Omasovljenje kolektiva imalo je i svoje ekonomsko opravdanje, jer su se plaćanjem članarine osiguravala određena financijska sredstva.
 
Članovi koji nisu bili glazbari u svemu su bili ravnopravni s glazbarima. Takvih je dionika bilo nebrojeno, a nemoguće je popisati sva imena jer je za Drugog svjetskog rata izgorio arhiv Društva. Ipak, bilješke Ante Žanića Antina otrgnule su od zaborava neke od članova dične kulturne organizacije.
 
Don Mate Luketa
Petar Glavinović Stipanov
Petar Dumičić Andrijin
Mate Božiković Dujin
Mate Banić Matin 
Grgo Božiković Ivanov
Petar Dumičić Petrov
 
20220111_100214.jpg
 
Osim Glazbe Hrvatsko katoličko izobrazbeno društvo obuhvaćalo je Narodnu čitaonicu, zapravo Čitovnicu i kazališnu družinu, to jest dramsku skupinu. Ipak, temelj djelovanja Društva bio je rad limene glazbe.
 

 

Ponedjeljak, 10 Siječanj 2022 17:43

Značenje crkvenog zbora i pučkih pjevača

Crkveni zbor, gdjegdje skupina pučkih crkvenih pjevača, bio je glavna okosnica i osovina društvenog života mjesta. Ljudi su se u zboru okupljali, opuštali i odmarali od napornog rada preko dana ili tjedna, a također su imali priliku na vrlo izravan, konkretan i korektan način baštiniti stoljetnu pjevačku tradiciju, najčešće nezapisanu i neopisanu vještinu svojih pradjedova. Crkveni zbor bio je jezgra glazbenog pa i općenito kulturnog života neke sredine.

Crkveni pjevački zbor koji je našao don Petar Car došavši u Podstranu dotad je vodio župnik Jozo Čikeš. Čini se da je don Jozo zbor počeo voditi godine 1900. Rodom iz Žeževice, u Podstranu je došao 1895., i ostao ondje do godine 1902., kad je zbog sve slabijeg vida morao napustiti službu. Nakon njega na dužnost zborovođe stupio je Petar Glavinović, u puku poznat pod nadimkom Črčak.

Don Petar Car ništa nije htio prepustiti slučaju. U svojoj prosvjetiteljskoj nakani ponajprije je ojačao zbor novim članovima, a onda je glazbenu aktivnost proširio i izvan crkvenih zidina . Kako je to bio jedini pjevački zbor u mjestu, a jamačno i jedini organizirani umjetnički kolektiv, on je pjevao ne samo pri bogoslužju u crkvi nego i u svjetovnim prigodama na ulici. Repertoar je osim crkvenih obuhvačao i rodoljubne pjesme te narodne napjeve i druge pjesme prigodnog karaktera. Posebice su bile zanimljive kolende, koje su se pjevale između Božića i Nove godine, kad je skupina pjevača obilazila mjesto, od kuće do kuće, i pjesmom čestitala blagdane ukućanima.

Kia motors Prizmić

Untitled

Please publish modules in offcanvas position.