Nedjelja, 13 Siječanj 2013 15:52

Športsko-administrativni centar Petrićevo – predizborno obećanje ili?

Predizborno obećanje svih političkih stranaka za vrijeme lokalnih izbora je izgradnja športsko-administrativnog centra 'Petrićevo' i, kako je vidljivo, centra još uvijek nema.
Ovih je dana priča oko izgradnje istog opet aktualna, te je općina oglasila kako traži partnera za izgradnju centra. Sportaši bi trebali dobiti dvoranu, općina zgradu, vatrogasci prostorije, a mjesto bi dobilo središte s trgom, bankom, poštom, trgovačkim centrom itd.

Postavlja se pitanje je li ovo još jedno predizborno obećanje ili predizborni trik kako bi se u peti mjesec dalo podršku nekome tko nema snage ni hrabrosti krenuti u jedan ozbiljniji projekt u Podstrani i, isto tako, zašto se u cijeloj Hrvatskoj sve kreće raditi u izbornoj godini. Možda bi izbori trebali biti svaku godinu? Da se razumijemo, rade se u Podstrani i kanalizacija i ceste, ali, bez obale, poslovne zone, nove škole i športskog centra nema razvitka.

Kako imamo informacije da ima zainteresiranih tvrtki za partnerstvo, te da je načelnik obavio razgovor u Zagrebu s nekima od njih, nadamo se da će se djeca Podstrane uskoro igrati i trenirati u dugo čekanoj dvorani.

U materijalima koji su dostupni ponuditelju predviđena je izgradnja dvorane u rohbau izvedbi, zašto? Nije li nam dvorana prioritet? Sve u svemu, nadamo se kamenu temeljcu (ali, ne onom kao kod Pelješkog mosta) u ovoj godini.

Sadržaj centra:

Sportsko-administrativni centar 'PETRIĆEVO' planiran je uz Jadransku magistralu u Podstrani.

Ovaj projekt obuhvaća nekoliko različitih sadržaja koji će u konačnici činiti jednu cjelinu. U zapadnom dijelu objekta planirana je sportska dvorana, u istočnom stanovanje, centralni dio zauzimaju trgovački centar, prostorije za kulturne i sl. namjene i garaža, a ispod čitave površine objekta se proteže još jedna etaža garaže do koje se dolazi rampom sa sjeverne strane objekta.

Objekt je katnosti Po1+Po2+S+P+4.

Trodjelna sportska dvorana kapaciteta 2135 mjesta nalazi se u zapadnom dijelu kompleksa i orjentirana je u smijeru sjever-jug, s tribinama na istočnoj i zapadnoj strani ispod kojih se nalaze svlačionice i spremišta.

Ulaz na zapadnu tribinu predviđen je odozdo sa sjeverne strane, na etaži podrum 1, te na sjeverozapadu sa postojeće prometnice koja tangira objekt. Na istočnu tribinu se ulazi preko deniveliranih zareza u krovnoj plohi. Tribine su međusobno povezane galerijom na aps. koti +4,3 gdje su smještene sanitarije za gledaoce, ugostiteljski sadržaji i prostorije uprave i klubova.

Na etaži podrum 1, ispod istočne tribine, smještene su svlačionice za igrače, prostorije za trenere, i soba za medicinski pregled, a ispod zapadne tribine spremišta. Na istoj etaži nalazi se i mala dvorana-fitness, postor za kondicioniranje zraka i garaža u kojoj je moguće ostvariti 99 parking mjesta. Još 226 parking mjesta je moguće ostvariti u garaži u podrumu 2.

Na nivou suterena planiran je trgovački centar, prostorije DVD-a na sjeveru, te uredi i poslovni prostori uz istočno pročelje.

Na krovnoj plohi iznad dvorane i trgovačkog centra koja se izvodi dijelom kao ravna, a dijelom kosa nalaze se vanjski sportski tereni s tribinama. Središnji, kosi dio ploče zarezan je na četiri mjesta od kojih su dva denivelirani ulazi u dvoranu, a preostala dva terase na kojima su smješteni dječje igralište i caffe bar. S najnižeg dijela te izlomljene površine se ulazi u četiri stambeno-poslovna objekta visine P+4 poredana uz istočni rub ploče.

U prizemlju svih objekata nalaze se poslovni sadržaji javne namjene i stanovi, dok su ostale etaže planirane kao stambene, ali se iste mogu i prenamijeniti u administrativno - poslovne. Ukupno je predviđeno 45 stanova, te 5 poslovnih prostora.

Parcelu se planira hortikulturno urediti sadnjom autohtonog raslinja. Ispred ureda i poslovnih prostora na istoku predviđena je sadnja stabala očekivane visine cca 10m. Na kosoj plohi s južne strane koja povezuje dva nivoa trga pred ulazom u trgovački centar kombinirane su zelene površine zasađene ružmarinom, lavandom, kaduljom i sl. sa popločanim dijelovima na kojima se nalaze klupe. Okrugli bazeni različitih promjera ispunjeni zemljom na izlomljenoj krovnoj plohi omogućavaju sadnju zelenila i na nivou iznad terena, te daju dodatnu kvalitetu tome multifunkcionalnom prostoru.

NAJČITANIJE IZ PODSTRANE

Kia u stranicama