Ponedjeljak, 05 Kolovoz 2013 15:23

Pauk u Podstrani

Radi se o sljedećoj odluci koja je jednoglasno donešena od strane općinskog vijeća Podstrane.

 Vozilo zaustavljeno ili parkirano na cesti na kojoj ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan tijek prometa i vozilo koje je zatečeno u prekršaju opisanima u članku 84. Zakona o sigurnosti prometa na cestama policijski službenik ili prometni redar Općine Podstrana izdat će nalog za premještanje vozila na drugo mjesto.

 

Troškove premještanja, odnosno započetog premještanja, snosi vlasnik, odnosno korisnik vozila. A iznosi su sljedeći: 

 

 a) premještanje vozila i čuvanje na određenom mjestu do 24 sata - 400,00 kn

b) započeto premještanje (50% od iznos određenog za premještanje vozila) 200,00 kn.

c) čuvanje vozila za svaki započeti slijedeći dan 50,00 kn

 

Vlasnik ili korisnik vozila koji je državljanin Republike Hrvatske, troškove premještanja može platiti najkasnije u roku od 8 dana od dana izdavanja Naloga o premještanju, dok Vlasniku ili korisniku vozila koji nije državljanin Republike Hrvatske, odnosno vlasniku ili korisniku vozila sa stranim registarskim oznakama vozilo će se izdati nakon plaćanja troškova premještanja.

 

Prigovor protiv naloga za premještanje podnosi se u pisanom obliku izdavatelju naloga u roku od 8 dana od dana preuzimanja vozila. Prigovor na nalog za premještanje ne odgađa naplatu troškova premještanja.

 

Ukoliko se prigovor uvaži izdavatelj naloga je dužan podnositelju prigovora vratiti plaćene troškove premještanja i čuvanja.

 

Na svu srećuda vam padne kamen sa srca, šteta koja nastane prilikom premještanja vašeg dagog automobila snosi HVIDRA d.o.o. Split.

 

Odluka će stupit na snagu kad Ministarstvo unutarnjih poslova da svoju suglasnost i kad odluka izađe u Službenom Glasniku općine Podstrana. Tada ujedno možete i pročitati sve ostale detalje vezano za ovu odluku.

NAJČITANIJE IZ PODSTRANE

Kia u stranicama