Ispiši ovu stranicu
Petak, 12 Lipanj 2020 20:38

IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI U VRTIĆIMA KLOPU PROJEKTA „IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA PERUN“

IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI U VRTIĆIMA KLOPU PROJEKTA „IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA PERUN“ foto i tekst: reciklaznodvoristeperun.hr

NAJAVA PROVEDBE IZOBRAZNO-INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI U VRTIĆIMA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM U SKLOPU PROJEKTA „IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA PERUN“

 

U sklopu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun“ slijedeći tjedan održati će se predavanja na temu održivog gospodarenja otpadom u dječjim vrtićima na području Općine Podstrana prema sljedećem rasporedu:

- 15.06.2020. s početkom u 10:00 sati u D.V. Mali mornari

- 16.06.2020. s početkom u 10:00 sati u D.V. Bambini

- 16.06.2020. s početkom u 11:30 sati u D.V. Čarobni pianino

- 17.06.2020. s početkom u 10:00 sati u D.V. Brat sunce

Stručna predavanja na temu „Što je otpad, a što smeće?“ izlagati će predstavnici tvrtke Alfa Atest d.o.o.

Projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun“ ukupne je vrijednosti 7.662.376,52 kuna, a sufinanciran je iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, u financijskom razdoblju 2014.-2020. Razdoblje provedbe projekta je od 11. listopada 2018. godine do 25. srpnja 2020. godine. Nositelj projekta je Općina Podstrana.