Iz općine

Ponedjeljak, 03 Srpanj 2023 08:58

IZVEDENI RADOVI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PRVIH ŠEST MJESECI OVE GODINE

U nastavku je kraći pregled izvedenih radova komunalne infrastrukture u razdoblju od siječnja do kraja lipnja ove godine, odnosno u prvih šest mjeseci:

1. Dovršeni su radovi na sanaciji dijela obalnog pojasa u Sv. Martinu u duljini oko 550 m. U sklopu radova uređena je zajednička biciklističko-pješačka staza širine 3,2 m i posađen je drvored tamarisa. Vrijednost radova iznosi 405.000,00 eura s PDV-om.

2. Dovršena ja sanacija dijela obalnog pojasa u Mutograsu u duljini oko 470 m. U sklopu radova uređena je zajednička biciklističko-pješačka staza širine 3,2 m i posađen je drvored tamarisa. Vrijednost radova iznosi oko 250.000,00 s PDV-om.

3. Izvedena je rekonstrukcija javne rasvjete na obalnom pojasu u Sv. Martinu u duljini oko 500 m. U sklopu radova postavljene su dekorativne i energetski učinkovite LED svjetiljke. Vrijednost radova iznosi oko 60.000,00 eura s PDV-om.

4. Dovršena ja Sanacija dijela obalnog pojasa u Sv. Martinu - faza 2. u duljini oko 410 m. U sklopu radova uređena je zajednička biciklističko-pješačka staza širine 3,2 m. Vrijednost radova iznosi 180.000,00 eura s PDV-om.

5. Izvedena je nova javna rasvjeta na dijelu jadranske magistrale DC8 kod hotela Le Meridien Lav. U sklopu radova postavljene su dekorativne i energetski učinkovite LED svjetiljke. Vrijednost radova iznosi oko 33.000,00 eura s PDV-om.

6. Izvedena je rekonstrukcija javne rasvjete u Ulicama III. i IV. Obalni prilaz u Strožancu. U sklopu radova postavljene su energetski učinkovite LED svjetiljke, te je postavljen novi asfaltni sloj na cijeloj ulici. Vrijednost radova iznosi 55.000,00 eura s PDV-om.

7. Dovršeni su radovi na rekonstrukciji javne rasvjete u Paštrićevoj ulici. U sklopu izvedenih radova postavljene su ekološke i energetski učinkovite LED svjetiljke, te je postavljen novi asfaltni sloj na cijeloj ulici. Vrijednost radova iznosi oko 75.000,00 eura s PDV-om.

8. Izgrađena je nova pristupna cesta za sportski centar na Miljevcu. U sklopu radova položen je sustav fekalne odvodnje, vodoopskrbni sustav i elektroenergetski kabel. Vrijednost radova iznosi oko 65.000,00 eura s PDV-om.

9. Dovršeni su radovi na rekonstrukciji javne rasvjete u Mažuranićevoj ulici. U sklopu radova postavljene su ekološke i energetski učinkovite LED svjetiljke. U suradnji s HEP-om rekonstruirali smo zračnu mrežu i položili je podzemno. Vrijednost radova iznosi oko 32.000,00 eura s PDV-om.

10. Dovršeni su radovi na rekonstrukciji javne rasvjete u Radićevoj ulici. U sklopu izvedenih radova postavljene su ekološke i energetski učinkovite LED svjetiljke, te je postavljen novi asfaltni sloj na cijeloj ulici. Vrijednost radova iznosi oko 47.000,00 eura s PDV-om.

11. Uređeno je parkiralište sa 13 parkirnih mjesta i autobusno ugibalište pored jadranske magistrale DC8 u Sv. Martinu. Vrijednost radova iznosi oko 43.000,00 s PDV-om.

12. Dovršeni su radovi na dohrani plaže i sanaciji pera na cijelom obalnom pojasu u Podstrani. Vrijednost radova iznosi oko 50.000,00 s PDV-om.

13. Dovršeni su radovi na uklanjanju ruševnih zgrada na prostoru javne i društvene namjene u Sv. Martinu, odnosno bivše „Vinkovačko odmaralište“. Vrijednost radova iznosi oko 27.000,00 s PDV-om.

14. Dovršeni su radovi na sanaciji nestabilne kosine između ulice Mile Gojsalić i Stepinčeve ulice. Vrijednost radova iznosi 25.000,00 s PDV-om.

15. Postavili smo šest novih nadstrešnica na autobusnim stajalištima u Strožancu, Grljevcu i Mutograsu. Vrijednost nadstrešnica s radovima iznosi oko 33.000,00 eura s PDV-om.

16. U suradnji sa HEP-om dovršeni su radovi na izgradnji prve punionice električnih automobila u Podstrani. Punionica se nalazi na parkingu na Petrićevu.

17. U tijeku su radovi na sanaciji oborinske odvodnje u Mosorskoj ulici i ulici Pišćine. Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 68.000,00 eura s PDV-om.

18. U tijeku su radovi na uređenju parka na Petrićevu. Unutar obuhvata parka predviđen je prostor za postavu spomenika utemeljitelju moderne hrvatske države dr. Franji Tuđmanu.
Vrijednost uređenja parka iznosi oko 70.000,00 eura s PDV-om.

19. U tijeku su radovi na izgradnji novog dječjeg igrališta u ulici Gradac. Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 67.000,00 eura s PDV-om.

20. U tijeku su radovi na rekonstrukciji javne rasvjete u Domagojevoj ulici. Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 49.000,00 eura s PDV-om.

21. U tijeku su radovi na izgradnji sustava fekalne odvodnje i sustava vodoopskrbe u Gornjoj Podstrani u sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Split-Solin“. Radovi su dio ugovora P4-Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i Općina Podstrana, Klis i Dugopolje. Vrijednost ugovorenih radova na području Općine Podstrana iznose oko 15.000.000,00 s PDV-om.

22. Izvedeni su građevinski radovi iz Programa održavanju nerazvrstanih cesta i drugih javnoprometnih površina u vrijednosti oko 375.000,00 eura s PDV-om.

Više informacija

Kia motors Prizmić

NAJČITANIJE IZ OPĆINE

Untitled