Iz općine

Ponedjeljak, 19 Veljača 2024 15:02

ISHOĐENA SUGLASNOST ZA IZGRADNJU NOVE OSNOVNE ŠKOLE NA LOKACIJI MILJEVAC U GRLJEVCU

Nakon puno posla i truda, napokon je ishođena Suglanost Ministarstva znanosti i obrazovanja za izgradnju nove osnovne škole na lokaciji Miljevac u Grljevcu, s mogućnošću financiranja u 100%-tnom iznosu.

Izgradnja nove škole nedosanjani je san generacija mještana Podstrane, a trenutna škola u Strožancu „puca po šavovima“ što od velikog broja učenika, nedostatka prostora, te smjenskog rada. Izgradnja nove škole riješila bi ove goruće probleme, a navedena Suglasnost jedan je od preduvjeta.

Naime, u srpnju 2023. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je natječaj, koji traje godinu dana, za izgradnju novih osnovnih škola u Republici Hrvatskoj, kako bi sve škole prešle na rad u jednoj smjeni. Osim navedene Suglasnosti, jedan od uvjeta natječaja je i vlasništvo zemljišta. S obzirom da ni nakon dugo vremena Općina Podstrana nije pronašla zajednički jezik s vlasnicima zemljišta oko otkupa istog na postojećoj lokaciji u Svetom Martinu, gdje je trebala biti nova škola, te s obzirom na kratak rok za prijavu na natječaj, bili smo primorani na promjenu lokacije nove osnovne škole, a to je Miljevac, gdje je u vlasništvu Općine Podstrana zemljište površine oko 24.000 m2. 

Ono što je potrebno naglasiti je da se nije odustalo od stare lokacije škole. Međutim trebalo je iskoristiti trenutak i prijaviti se na natječaj, a na staroj lokaciji se nekada može graditi i treća škola ili neka druga zgrada društvene namjene, ako za to bude potrebe.

Nova osnovna škola na Miljevcu imala bi ukupno 21 učionicu (kapaciteta do 28 učenika). Trenutno je predviđeno 8 učionica za razrednu nastavu i 12 učionica za predmetnu nastavu od čega su neke specijalizirane za pojedine predmete te prateći sadržaji (kabineti za nastavnike, školska kuhinja i blagavaonica, WC-i itd.). U sklopu škole predviđena je i dvodjelna školska dvorana sa tribinama za prihvat oko 240 gledatelja i svlačionicama, te jedna manja dvorana.

Obuhvat nove škole je oko 10.000 m2, a na preostalom dijelu zemljišta na Miljevcu planirana je izgradnja nogometnog igrališta sa pripadajućim tribinama i trenutno je u izradi idejni projekt.

Još jedan od uvjeta natječaja kojeg provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja za izgradnju novih osnovnih škola u Republici Hrvatskoj je i glavni projekt nove osnovne škole. Nakon ishođenja ove Suglasnosti pokrenut je postupak javne nabave glavnog projekta nove osnovne škole na Miljevcu.

Veseli nas činjenica da je u jako kratkom vremenu u prostornom planu uspješno izmijenjena lokacija nove osnovne škole, izrađeno idejno rješenje, ishođena Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, te pokrenuta procedura javne nabave glavnog projekta. Načelnik Mijo Dropuljić uvjeren je da će biti spremni, u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom, prijaviti se na natječaj koji traje do srpnja ove godine.

Više informacija

Kia motors Prizmić

NAJČITANIJE IZ OPĆINE

Untitled