Natjecanje učenika osnovnih škola Splita u košarci (učenice-učenici) za školsku godinu 2016/17 održano je u dvorani OŠ Trstenik.

Rukovoditelji natjecanja bili su g.Damir Pivčević i prof.Robert Jelaska.


Čestitamo učenicima OŠ Strožanac iz Podstrane na osvojenom 1. mjestu na gradskom natjecanju u muškoj konkurenciji, a curama na osvojenom 3.mjestu.

 

 

1.MJESTO GRADSKO NATJECANJE“ SPLIT „ (M) 7.i 8. RAZREDI

 

1. Jerko Bešlić 8 d
2. Ivan Vuletić 8 b
3. Mario Jovanović 8 b
4. Ivan Matković 8 e
5. Barnimir Živaljić 8 d
6. Tomislav Mihael Buljan 8 b
7. Filip Ćurković 8 e
8. Luka Šimić 8 a
9. Ante Šarić 8 c
10. Stipe Jelić 8 c
11. Mislav Zovak 7 c
12. Josip Balić 7 a
13. Branimir Knezović 7 a
14. Nikola Vitlić 6 d
15. Ante Polić 6 e
16. Bruno Kohout 8 a

 

 

3.MJESTO GRADSKO NATJECANJE“ SPLIT „ (Ž)“ 7.i 8. RAZREDI


1. Leonarda Barišić 7 c
2. Matea Šošić 7 c
3. Kristina Pokrajčić 7 c
4. Laura Nejašmić 6 c
5. Marija Mikulić 7 c
6. Nikolina Pavić 8 e
7. Antea Krstanović 7 c
8. Marija Kilić 5 d
9. Martina Bekavac 8 c
10. Ela Mandić 5 e
11. Petra Gotovac 5 e
12. Katarina Bešlić 5 e
13. Eli Lovrić 5 a
14. Mihaela Čurković 5 c
15. Eleonora Nardiello 6 c
16. Matea Šarić 6 c

Galerija slika

Petak, 28 Listopad 2016 18:44

PODRŠKA ŽRTVAMA NASILJA- Javno predavanje

Ekološka Udruga EKO-SITA Podstrana
 
04. studeni (Petak) – Strožanac,
Lučica – Jurasova 2,
18:00h
 
javno predavanje
 
PODRŠKA ŽRTVAMA NASILJA
(prevencija i iskustva iz prakse)
 
 
PREDAVAČ gospođa LIVIJA PLANČIĆ
(predsjednik udruge Bijeli krug)
 
 
 
 
Svjedoci smo nasilja u svim oblicima!
Kako prevenirati, otkriti i pomoći žrtvama? 
Odgovore možete dobiti od gospođe Livije Plančić, koja svakodnevno, kao profesionalac, a i predsjednica udruge „Bijeli krug „ pomaže žrtvama nasilja. Pozivamo sve zainteresirane na predavanje s mogućnošću pitanja i odgovora, koja su od interesa za naše društvo. 
 
 
 
 
 
                                                                         IVANKA ŽAPER, prof.
                                                                        ( Predsjednica udruge )
Četvrtak, 27 Listopad 2016 10:50

U ponedjeljak nema nastave!

 
Kako doznajemo iz OŠ Strožanac, u ponedjeljak 31.10.2016.g.  je nenastavni dan kao i za blagdan Svi sveti 1.11.2016.g. što znači da će djeca imati produženi vikend.
 
Prilikom preuzimanja besplatnih školskih knjiga, roditelji moraju donijeti osobnu iskaznicu i OIB.  
Potpisati će se Ugovor o preuzimanju istih u kojem će roditelji dati izjavu kojom se obvezuju na čuvanje knjiga za slijedeću generaciju.                          
 
U ČETVRTAK, 1. RUJNA 2016.
 
OD 16,00 DO 17,00 SATI - 1. RAZREDI
 
OD 17,00 DO 18,00 SATI - 2. RAZREDI
 
OD 18,00 DO 19,00 SATI - 3. RAZREDI
 
OD 19,00 DO 20,00 SATI – 4 RAZREDI
 
 
 
U PETAK, 2. RUJNA 2016. 
 
OD 16,00 DO 17,00 SATI - 5. RAZREDI
 
OD 17,00 DO 18,00 SATI - 6. RAZREDI
 
OD 18,00 DO 19,00 SATI - 7. RAZREDI
 
OD 19,00 DO 20,00 SATI – 8. RAZREDI

Smjena "A" je ujutro (5.abc, 6.abc, 7.ab, 8.abc)
Predmetnoj nastavi ( 5. do 8. razredi)  redovita nastava počinje u 8,00 sati

Učenici od 1. do 4. razreda u 8 i 45  (1.ab 2.abc.3ab, 4ab)

 

 

 

Smjena "B" je poslijepodne (5.de, 6.de, 7.cd, 8.de)
Predmetnoj nastavi (5. do 8. razredi) redovita nastava počinje u 14,00 sati.
Učenici od 1. do 4.razreda  u 14 i 45  (1.cde, 2de, 3cde, 4.cde)

 

 

 

 

izvor:oš strožanac

Nedjelja, 28 Kolovoz 2016 20:24

PLASTIKA U OKOLIŠU

Plastika i sintetski polimeri se mogu racionalno koristiti bez balasta za okoliš i to još uz uštedu u tehnološkom procesu. Uz minimalno razvijenu ekološku svijest i dobru volju, proces je moguće adaptirati na korist čovjeka i okoliša, gdje čovjek treba biti integrirani dio prirode, kako bi i nadalje živio s prirodom i od prirode, kakva god ona bila.

 

Naime, i ovog ljeta smo svjedoci mnoštva odbačenog plastičnog otpada u moru, gdje ronioci izranjaju mnoštvo takvih predmeta na mjestima i u količinama kakvih nisu ni najmanje očekivali. No, ovaj problem u većine polimernih tvorbi je relativno lako riješiti na način da se u plastične materijale stavlja manje aditiva, koji stabiliziraju plastiku, te da se aditivi količinski tempiraju na period od dvije godine, kada zasigurno plastična ambalaža neće biti potrebna. Na taj način će se polimerni materijal autodegradirati s vremenom, tj. porastom entropije sistema, gdje se geometrijski nestabilne organske molekule raspadaju na geometrijske, tautomerno stabilnije oblike. Potom na novonastale organske molekule u okolišu se, u dogledno vrijeme, vežu saprobni mikrobi, koji procesom fermentacije razlože ovakve (semi)sintetske tvari na relativno neškodljive i potencijalno nutritivne komponente za više organizme.

 

Na ovakav smo način omogućili prirodi da prirodnim procesom disimilacije i plastiku razgrade, poput svih ostalih organskih tvari u okolišu, a ušteda je i na količini uporabljenih aditiva u procesu proizvodnje polimera, koji se na kraju mogu čak i dizajnirati posebno za ovakvu namjenu.

 

Ing. JOSIP ŽAPER

Voditelj Ekosekcije

Ekološka Udruga

EKO-SITA Podstrana

Prema podacima izašlim na web stranicama OŠ Strožanac, ove godine u prvi razred sjesti će 115 đaka za razliku od prošle godine kad ih je bilo upisano 121. 

Prošle školske godine u školu je sjelo 9 novopridošlih đaka iz drugih škola, a ove godine taj broj se popeo na 20 novih učenika. Ukupno je ove godine 5 učenika više u ionako već pretijesnoj školi.

 

PRVAŠI

 

NOVOPRIDOŠLI

 

U prilogu je video nastupa HKGD Podstrana na 6. međunarodnom festivalu puhačkih orkestara u Stonu 25. lipnja 2016.

 

Uživajte!

Ponedjeljak, 27 Lipanj 2016 16:34

EKO-SITA Ugrožena flora i fauna Strožanca

UGROŽENA FLORA I FAUNA STROŽANCA

 

Na obalnom području od hotela Split do hotela Lav, koje je djelomice narušeno dosadašnjom antropogenom aktivnošću, obitavaju, ili su obitavale sljedeće vrste:

 

FAUNA STROŽANSKE OBALE

Trivijalni naziv i lokalitet:

Latinski naziv:

Sipa; mediolitoral i infralitoral, uz stjenovitu obalu

Sepia officinalis L.

Hlap; mediolitoral, u škrapi betoniranoj

Homarus gammarus L.

Žbirac, rak; mediolitoral

Eriphia verrucosa FORSSKAL

Gomnar, omanji rak; mediolitoral

Pachygrapsus marmoratus

Kozica; mediolitoral, među travom uz betoniziranu obalu

Processidae sp.

Dagnja, mušula; mediolitoral, na stijeni ili platou među algama

Mytilus galloprovincialis

Priljepak; mediolitoral, na stijeni ili betonu

Patella coerulea L.

Litorina pužić; mediolitoral, na stijeni s plakom algi

Littorina neritoides L.

Ogrc, nanar, puž; mediolitoral, na kamenju i platou

Monodonta turbinata BORN

Rak vitičar; mediolitoral, na morskim stjenama

Chthamalus stellatus

Trp, morski krastavac; infralitoral, bentos, dublje na pijesku

Holothuria tubulosa GMELIN

Vlasulja; mediolitoral, uz čvrstu podlogu

Anemonia sulcata PENNANT

Morski grozd, crvena bobica; mediolitoral, na škrapi

Dendrodoa grossularia VAN BENEDEN

Ježinac; infralitoral, na čvrstoj podlozi

Sphaerechinus granularis LAMARCK

Babice, smeđe ribice; mediolitoral, uz obalu u pukotinama

Blennius sp.

Šparić; mediolitoral, u plićaku

Diplodus annularis L.

Fratar; mediolitoral, u plićaku

Sargus vulgaris GEOFFROY

Smokvica; infralitoral, pelagijalno uz morsku hrid

Labrus bimaculatus L.

Pirka; infralitoral, uz morsku hrid

Serranus scriba L.

Morski konjić; infralitoral, bentalno između morske trave

Hippocampus guttulatus CUVIER

Prstaci; mediolitoral, u stijeni

Litophaga litophaga

Rak samac; mediolitoral, na muljevitom pijesku u plićaku

Eupagurus bernhardus L.

Volak, puž; infralitoral, na pijesku na strvini

Murex brandaris L.

Grancigul, rak; infralitoral, bentalno među travom

Maja squinado HERBST

Morska zvijezda; infralitoral, bentalno

Echinaster sepositus GRAY

Periska; infralitoral, bentalno zabijena u pijesak

Pinna nobilis LAMARCK

Morska krava, morski zekan; mediolitoral, na kamenitom plićaku

Aplysia rosea RATHKE

Meduza; infralitoral, epipelagijalno uz obalnu morsku površinu

Aurelia aurita L.

Šilo, riba; mediolitoral, skriven među morskom travom

Siphonostoma typhle L.

Škarpina; mediolitoral, bentalno na kamenitoj podlozi s algama

Myoxocephalus scorpius L.

 

FLORA STROŽANSKOG PRIOBALJA

Trivijalni naziv i lokalitet:

Latinski naziv:

Morska salata; mediolitoral, uz obalu na stijenama i platoima

Ulva lactuca L.

Smeđa alga; mediolitoral, na dnu u pličaku, slabije cirkulacije mora

Cystoseira L.

Petrovac, sukulentna biljka; supralitoral, na stjenovitoj obali uz more

Crithmum maritimum L.

Tamaris, stablo; supralitoral, na obali uz more

Tamarix sp.

Mrežica; supralitoral, na kamenitoj podlozi uz more

Limonium cancellatum

Purić, morska trava; infralitoral, u dubljem moru uz obalu

Posidonia oceanica L.

Bobičarka, smeđa alga s bobama; mediolitoral, u plitkom moru

Sargassum sp.

Paunov rep, klobučasta smeđa alga; infralitoral, pri dnu uz stijene

Padina pavonica L.

Modrozelene alge, plak algi; mediolitoral, na čvrstim podolgama

Cyanobacteria

 

Dakle, na ovom biotopu su obitavale, ili još obitavaju, sve navedene biljne i životinjske vrste, kao i još mnoge nespomenute. Ovaj biotop, kao i jedinstvene biocenoze su tek djelomice (reverzibilno) narušeni gradnjom, dok su sada gotovo sve te vrste, s odlukom Ministarstva zaštite okoliša o nepotrebnosti izrade studije utjecaja na okoliš, potencijalno dovedene do istrebljenja, tj. moguće je da budu potpuno izgubljene, gotovo u nepovrat.

 

 

Ing. JOSIP ŽAPER

Voditelj Ekosekcije

Ekološke Udruge

EKO-SITA Podstrana

24. LIPNJA – PETAK
Podjela svjedodžbi učenicima 8. razreda

 

DOVOZ
U 09:30 SATI – MUTOGRAS – ŠKOLA – 1  AUTOBUS
U 09:30 SATI – GORNJA PODSTRANA – ŠKOLA – 1  AUTOBUS

ODVOZ

U 10:45 SATI – ŠKOLA – MUTOGRAS – 1  AUTOBUS
U 10:45 SATI – ŠKOLA – GORNJA PODSTANA – 1  AUTOBUS

 

30. LIPNJA – ČETVRTAK
Podjela svjedodžbi učenicima od 01. – 7. razreda

 

DOVOZ


„A“ SMJENA
U 08:30 SATI – 2 AUTOBUSA: MUTOGRAS – ŠKOLA
U 08:30 SATI – 1 AUTOBUS: GORNJA PODSTRANA – ŠKOLA

 

„B“ SMJENA
U 09:40 SATI – 2  AUTOBUSA: MUTOGRAS – ŠKOLA
U 09:40 SATI – 1  AUTOBUS: GORNJA PODSTRANA - ŠKOLA

 

ODVOZ
U 09:30 SATI – 2  AUTOBUSA: ŠKOLA – MUTOGRAS
U 09:30 SATI – 1  AUTOBUS: ŠKOLA – GORNJA PODSTRANA

U 10:30 SATI – 2  AUTOBUSA: ŠKOLA - MUTOGRAS
U 10:30 SATI – 1  AUTOBUS: ŠKOLA – GORNJA PODSTRANA

 

 

izvor:oš strožanac

Kia u stranicama