Na ovim internetskim stranicama upotrebljavamo kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja stranica slažete se s upotrebom kolačića. Više o kolačićima..

Ponedjeljak, 27 Lipanj 2016 16:34

EKO-SITA Ugrožena flora i fauna Strožanca

UGROŽENA FLORA I FAUNA STROŽANCA

 

Na obalnom području od hotela Split do hotela Lav, koje je djelomice narušeno dosadašnjom antropogenom aktivnošću, obitavaju, ili su obitavale sljedeće vrste:

 

FAUNA STROŽANSKE OBALE

Trivijalni naziv i lokalitet:

Latinski naziv:

Sipa; mediolitoral i infralitoral, uz stjenovitu obalu

Sepia officinalis L.

Hlap; mediolitoral, u škrapi betoniranoj

Homarus gammarus L.

Žbirac, rak; mediolitoral

Eriphia verrucosa FORSSKAL

Gomnar, omanji rak; mediolitoral

Pachygrapsus marmoratus

Kozica; mediolitoral, među travom uz betoniziranu obalu

Processidae sp.

Dagnja, mušula; mediolitoral, na stijeni ili platou među algama

Mytilus galloprovincialis

Priljepak; mediolitoral, na stijeni ili betonu

Patella coerulea L.

Litorina pužić; mediolitoral, na stijeni s plakom algi

Littorina neritoides L.

Ogrc, nanar, puž; mediolitoral, na kamenju i platou

Monodonta turbinata BORN

Rak vitičar; mediolitoral, na morskim stjenama

Chthamalus stellatus

Trp, morski krastavac; infralitoral, bentos, dublje na pijesku

Holothuria tubulosa GMELIN

Vlasulja; mediolitoral, uz čvrstu podlogu

Anemonia sulcata PENNANT

Morski grozd, crvena bobica; mediolitoral, na škrapi

Dendrodoa grossularia VAN BENEDEN

Ježinac; infralitoral, na čvrstoj podlozi

Sphaerechinus granularis LAMARCK

Babice, smeđe ribice; mediolitoral, uz obalu u pukotinama

Blennius sp.

Šparić; mediolitoral, u plićaku

Diplodus annularis L.

Fratar; mediolitoral, u plićaku

Sargus vulgaris GEOFFROY

Smokvica; infralitoral, pelagijalno uz morsku hrid

Labrus bimaculatus L.

Pirka; infralitoral, uz morsku hrid

Serranus scriba L.

Morski konjić; infralitoral, bentalno između morske trave

Hippocampus guttulatus CUVIER

Prstaci; mediolitoral, u stijeni

Litophaga litophaga

Rak samac; mediolitoral, na muljevitom pijesku u plićaku

Eupagurus bernhardus L.

Volak, puž; infralitoral, na pijesku na strvini

Murex brandaris L.

Grancigul, rak; infralitoral, bentalno među travom

Maja squinado HERBST

Morska zvijezda; infralitoral, bentalno

Echinaster sepositus GRAY

Periska; infralitoral, bentalno zabijena u pijesak

Pinna nobilis LAMARCK

Morska krava, morski zekan; mediolitoral, na kamenitom plićaku

Aplysia rosea RATHKE

Meduza; infralitoral, epipelagijalno uz obalnu morsku površinu

Aurelia aurita L.

Šilo, riba; mediolitoral, skriven među morskom travom

Siphonostoma typhle L.

Škarpina; mediolitoral, bentalno na kamenitoj podlozi s algama

Myoxocephalus scorpius L.

 

FLORA STROŽANSKOG PRIOBALJA

Trivijalni naziv i lokalitet:

Latinski naziv:

Morska salata; mediolitoral, uz obalu na stijenama i platoima

Ulva lactuca L.

Smeđa alga; mediolitoral, na dnu u pličaku, slabije cirkulacije mora

Cystoseira L.

Petrovac, sukulentna biljka; supralitoral, na stjenovitoj obali uz more

Crithmum maritimum L.

Tamaris, stablo; supralitoral, na obali uz more

Tamarix sp.

Mrežica; supralitoral, na kamenitoj podlozi uz more

Limonium cancellatum

Purić, morska trava; infralitoral, u dubljem moru uz obalu

Posidonia oceanica L.

Bobičarka, smeđa alga s bobama; mediolitoral, u plitkom moru

Sargassum sp.

Paunov rep, klobučasta smeđa alga; infralitoral, pri dnu uz stijene

Padina pavonica L.

Modrozelene alge, plak algi; mediolitoral, na čvrstim podolgama

Cyanobacteria

 

Dakle, na ovom biotopu su obitavale, ili još obitavaju, sve navedene biljne i životinjske vrste, kao i još mnoge nespomenute. Ovaj biotop, kao i jedinstvene biocenoze su tek djelomice (reverzibilno) narušeni gradnjom, dok su sada gotovo sve te vrste, s odlukom Ministarstva zaštite okoliša o nepotrebnosti izrade studije utjecaja na okoliš, potencijalno dovedene do istrebljenja, tj. moguće je da budu potpuno izgubljene, gotovo u nepovrat.

 

 

Ing. JOSIP ŽAPER

Voditelj Ekosekcije

Ekološke Udruge

EKO-SITA Podstrana

24. LIPNJA – PETAK
Podjela svjedodžbi učenicima 8. razreda

 

DOVOZ
U 09:30 SATI – MUTOGRAS – ŠKOLA – 1  AUTOBUS
U 09:30 SATI – GORNJA PODSTRANA – ŠKOLA – 1  AUTOBUS

ODVOZ

U 10:45 SATI – ŠKOLA – MUTOGRAS – 1  AUTOBUS
U 10:45 SATI – ŠKOLA – GORNJA PODSTANA – 1  AUTOBUS

 

30. LIPNJA – ČETVRTAK
Podjela svjedodžbi učenicima od 01. – 7. razreda

 

DOVOZ


„A“ SMJENA
U 08:30 SATI – 2 AUTOBUSA: MUTOGRAS – ŠKOLA
U 08:30 SATI – 1 AUTOBUS: GORNJA PODSTRANA – ŠKOLA

 

„B“ SMJENA
U 09:40 SATI – 2  AUTOBUSA: MUTOGRAS – ŠKOLA
U 09:40 SATI – 1  AUTOBUS: GORNJA PODSTRANA - ŠKOLA

 

ODVOZ
U 09:30 SATI – 2  AUTOBUSA: ŠKOLA – MUTOGRAS
U 09:30 SATI – 1  AUTOBUS: ŠKOLA – GORNJA PODSTRANA

U 10:30 SATI – 2  AUTOBUSA: ŠKOLA - MUTOGRAS
U 10:30 SATI – 1  AUTOBUS: ŠKOLA – GORNJA PODSTRANA

 

 

izvor:oš strožanac

Ekološka Udruga „EKO-SITA“ Podstrana

Kulturno-umjetnička sekcija

 

Poziva na

 

IZLOŽBU

 

„EKO - RADOVI Podstrane“

 

10. - 14 lipnja 2016. (Petak - Utorak) od 19:00 do 21:00 sat

Povodom obilježavanja blagdana sv. Ante, ujedno i dana općine Podstrana, u društvenim prostorijama Jurasove 2 – Strožanac (Lučica) održati će se prigodna izložba, gdje će biti izloženi ukrasni i upotrebni predmeti od odbačenih materijala, koji su balast za okoliš, a vrijedne ruke naših članova su ih preoblikovali u korisne predmete vrijedne divljenja.

 

(Ulaz slobodan)

Računanje bodova za gimnazije i strukovne škole
 

Da bi izračunali ukupan zbroj Vaših bodova morate uzeti u obzir tri elementa:

1) ZAJEDNIČKI ELEMENT VREDNOVANJA izračunava drugačije u ovisnosti da li ste odabrali:

 • Gimnazijski program ili strukovnu školu u trajanju od najmanje 4 godine
 • Program strukovne kvalifikacije i obrtnička zanimanja u trajanju najmanje 3 godine
 • Program strukovne kvalifikacije u trajanju manjem od 3 godine

GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE
(trajanje školovanja najmanje 4 godine)

 

STRUKOVNE ŠKOLE I OBRTNIČKA ZANIMANJA
(školovanje u trajanju od najmanje 3 godine)

STRUKOVNE ŠKOLE
(školovanje u trajanju manjem od 3 godine)

2) DODATNI ELEMENT VREDNOVANJA


Dodatni element vrednovanja čine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata.
Sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata dokazuju se i vrednuju:

 • na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vještina, sposobnosti i darovitosti
 • na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju
 • na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u organizaciji školskih sportskih društava

KAKO SE VREDNUJU USPJESI KANDIDATA POSTIGNUTIH NA NATJECANJIMA U  ZNANJU?


Bitno je znati da se vrednuju rezultati na državnim i međunardnim natjecanjima iz predmeta koje smo prije gore uzimali u obzir kod izračuna bodova. Dakle, hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik te dva predmeta određena Popisom predmeta posebno važnih za upis i na kraju jednog predmeta kojeg je odredila škola.
 

 • Ukoliko ste kao POJEDINAC osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na natjecanju tijekom V. VI. VII. ili VIII. razreda tada ostvarujete pravo na DIREKTAN UPIS. Ukoliko to škola zahtjeva, direktan upis se odobrava tek nakon provjere darovitosti i sposobnosti kandidata.
 • Ukoliko ste kao ČLAN SKUPINE tijekom V. VI. VI. ili VII. razreda osvojili prvo mjesto dobijate 4 boda
 • Ukoliko ste kao ČLAN SKUPINE tijekom V. VI. VI. ili VII. razreda osvojili drugo mjesto dobijate 3 boda
 • Ukoliko ste kao ČLAN SKUPINE tijekom V. VI. VI. ili VII. razreda osvojili treće mjesto dobijate 2 boda
 • Ukoliko ste kao ČLAN SKUPINE tijekom V. VI. VI. ili VII. razreda sudjelovali na natjecanju dobijate 1 bod

KAKO SE VREDNUJU USPJESI KANDIDATA POSTIGNUTI NA SPORTSKIM NATJECANJIMA?
 

Kandidatima se vrednuju rezultati postignuti tijekom V. VI. VII. ili VIII. razreda na natjecanjima škoslkih sportskih društava,
 

 • Ukoliko ste kao ČLAN SKUPINE tijekom V. VI. VI. ili VII. razreda osvojili prvo mjesto dobijate 3 boda
 • Ukoliko ste kao ČLAN SKUPINE tijekom V. VI. VI. ili VII. razreda osvojili drugo mjesto dobijate 2 boda
 • Ukoliko ste kao ČLAN SKUPINE tijekom V. VI. VI. ili VII. razreda osvojili treće mjesto dobijate 1 bod

3) POSEBNI ELEMENT VREDNOVANJA

Poseban element vrednovanja čini uspjeh kandidata koji su ostvarili u otežanim uvjetima obrazovanja
.
Kandidatima će se priznati ostvarivanje isključivo jednoga (najpovoljnijega) od sljedećih prava:
 

 • kandidat sa zdravstvenim teškoćama
 • kandidat koji živi uz jednoga ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti
 • kandidat koji živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja
 • kandidat koji živi uz samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi
 • kandidat kojem je jedan roditelj preminuo
 • kandidat koji je bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi
 • kandidat koji je pripadnik romske nacionalne manjine i
 • kandidat hrvatski državljanin čiji su roditelji državni službenici koji su po službenoj dužnosti u ime Republike Hrvatske bili upućeni na rad u inozemstvo

 

 

 

 

izvor:oš strožanac

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014) ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio je Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. Odlukom se utvrđuje postupak i način upisa učenika, broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola, utvrđuju se rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017.

 

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.

 

DOKUMENTI

 

 
 

EKIPNO NATJECANJE U ATLETICI

“2. MJESTO NA ŽUPANIJSKOM NATJECANJU UČENICI i UČENICE“ OSNOVNE ŠKOLE 5. i 6. RAZREDI - ATLETIKA (M i Ž)

 

 

 

ŠKOLA:STROŽANAC

KATEGORIJA:MUŠKI

VODITELJ:ENES BULJAN , prof.

 

TRČANJE 100 m 

1. Dino Kegalj 

 

MEDICINKA 1 KG

1. Antonio Čelić

 

TRČANJE 200 m

1. Ante Polić

 

SKOK U VIS

1. Lucijan Gusić

 

TRČANJE 600 m 

1. Ivo Kelava

 

SKOK U DALJ

1. Stipe Stipandžija

 

ŠTAFETA 100,200,300,400 m  

1. Antonio Čelić

2. Borna Kilić

3. Stipe Stipandžija

4. Petar Krešo

 

VORTEKS

1. Branimir Ugrina

  

ŠKOLA:STROŽANAC

KATEGORIJA: CURE (DJEVOJČICE)

VODITELJ: ENES BULJAN, prof.

 

TRČANJE 100 m 

1. Latica Dumičić

 

MEDICINKA 1 KG

1. Marija Križić

 

TRČANJE 200 m 

1. Leonarda Barišić 

 

SKOK U VIS

1. Zrinka Šarčević 

 

TRČANJE 600 m 

1. Dora Goreta

 

SKOK U DALJ

1. Laura Nejašmić

 

ŠTAFETA 100,200,300,400 M  

1. Latica Dumičić 

2. Leonarda Barišić

3. Lana Božiković

4. Laura Nejašmić

 

VORTEKS

1. Lana Božiković

 

 

 

 

 

Galerija slika

 12. svibnja 2016. u Zadru u sportskoj dvorani Krešimira Čosića (SC Višnjik) održano je poluzavršno natjecanje skupine JUG u muškoj košarci za dječake do VI razreda. Nastupile su najbolje ekipe iz četiri dalmatinske županije i to: OŠ Šime Budinić iz Zadra, OŠ Marin Držić Dubrovnik, OŠ «Zrinski Frankopan « Otočac te ekipa naše škole.


U polufinalnim ogledima prvo su odmjerili snage učenici iz OŠ «Zrinski Frankopan «Otočac i OŠ Strožanac, a potom Zadrani i Dubrovčani. U prvom polufinalu pobjedu je uvjerljivo odnijela ekipa iz Podstrane i to rezultatom 31:19 , a u drugom polufinalu uvjerljivo su slavili domaćini.

Igralo se tvrdo i borbeno finale između učenika OŠ Strožanac i učenika OŠ Šime Budinića iz Zadra.Domaćini su bili motivirani i čvrsto su krenili u utakmicu, poveli su i vodstvo nisu ispustili do kraja utakmice.

 

Učenici OŠ Strožanac su osvojili u jakoj konkurenciji odlično 2. mjesto na poludržavnom (međužupanijskom) natjecanju i svi mogu biti sretni i ponosni na naše mlade košarkaše.

 

Učenici OŠ Strožanac (M):

 

1.Branimir Knezović

2.Josip Balić

3.Ante Rešetar

4.Mislav Zovak

5.Paul Floigl

6.Petar Krešo

7.Domagoj Markovina

8.Marko Jerčić

9.Velimir Juradin

10.Ante Polić

11.Luka Rogošić

12.Ivan Balić

 

NASTAVNIK

Enes Buljan,prof.

Galerija slika

OSNOVNA ŠKOLA STROŽANAC
Blato 1, PODSTRANA
Split, 02.05.2016.godine


ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ KOŠARKE ZA 5. I 6. RAZREDE

U Dugopolju 02.05.2016 u sportskoj dvorani osnovne škole održano je županijsko natjecanje iz košarke za učenike i učenice osnovnih škola za 5. i 6. razrede.
Učenice se nisu uspjele plasirati u finale,bolje su bile učenice iz OŠ Ravne njive.


OSNOVNA ŠKOLA STROŽANAC

Spisak učenica OŠ “STROŽANAC“koji sudjelovali na županijskom natjecanju iz košarke za 5. i 6. razrede i treniraju u sklopu ŠSD“MISLAV“.

3.MJESTO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE (Ž) 5.i 6. RAZREDI
Učenice (Ž):
1. Leonarda Barišić 6 c
2. Matea Šošić 6 c
3. Kristina Pokrajčić 6 c
4. Zrinka Šarčević 6 c
5. Dora Goreta 6 c
6. Eleonora Nardiello 5 C
7. Laura Nejašmić 5 C
8. Marija Križić 5 C
9. Mihaela Ćurković 5 C
10. Marija Mikulić 6 C

Igralo se tvrdo i borbeno finale između učenika OŠ Strožanac i učenika OŠ «Kraljice Jelene»Solin. Utakmica je bila malo neizvjesna prve dvije četvrtine a treću četvrtine dečki iz OŠ Strožanac su uvjerljivo igrali i poveli.
Rezultat je na kraju utakmice bio 26:14 za učenike iz Podstrane, zaslužena pobjeda, veliko slavlje je počelo i prije same dodjele pehara i medalja.
Učenici OŠ Strožanac su sa ovom pobjedom izborili plasman na poludržavno natjecanje (međužupanijsko) koje će se održati za nekoliko tjedana u Zadru.


OSNOVNA ŠKOLA STROŽANAC
Spisak učenika i OŠ “STROŽANAC“ koji sudjelovali na županijskom natjecanju iz košarke za 5. i 6. razrede i treniraju u sklopu ŠSD“MISLAV“.

PRVACI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE (M) 5.i 6. RAZREDI

Učenici (M):
1. Branimir Knezović 6 a
2. Josip Balić 6 a
3. Ante Rešetar 6 c
4. Mislav Zovak 6 c
5. Ivan Zvonimir Radoš 6 d
6. Petar Krešo 6 c
7. Domagoj Markovina 5 c
8. Marko Jerčić 5 d
9. Velimir Juradin 5 a
10. Toni Čondić 5 d
11. Luka Rogošić 5 a
12. Ivan Balić 5 a

 


TEKST I SLIKE:
NASTAVNIK
ENES BULJAN,prof.

Srijeda, 20 Travanj 2016 19:49

EKO-SITA o herbicidu glifosatu

O HERBICIDU GLIFOSATU

 

Glifosat (N-(fosfonometil)glicin) je sistemski organofosforni herbicid širokog spektra djelovanja, a apsorbira se folijarno, manje kroz korijen, te se transportira u ciljane rastuće dijelove biljke. On inhibira biljne enzime poput EPSPS (5-enolpiruvilshikamat-3-fosfat sintetazu), koji su ključni za sintezu aminokiselina tirozina, triptofana i fenilalanina. EPSPS enzim postoji samo kod biljaka i mikroba (i intestinalnih), ali ne i kod sisavaca. Neki mikrobi glifosat mogu degradirati u AMPA (aminometilfosfitnu kiselinu). Glifosat ugrožava korisnu nitrofiksacijsku mikrofloru, tj. bakterije i micete, a ima i visoki negativan utjecaj na akvatičnu faunu, gdje ugrožava 22% akvatičnih vrsta. Kod sisavaca ima nisku i vrlo nisku toksičnost, gdje samo u doznim koncentracijama od 2 do 10 g/Kg ima letalni učinak. Glifosat ima svojstvo da se snažno adsorbira za tlo, a duže izlaganje vodi i Sunčevom svjetlu ga razgrađuje, što ponajprije ovisi o tipu tla. Poluraspadnute rezidue ostaju u tlu i do 197 dana.

Glifosat je toliko toksičan da je u pojedinim slučajevima bilo potrebno napraviti pojedine GMO (Genetski Modificirane Organizme), koji su otporni na njega, a da bih uništio samo korove, a ne i dotični kultivar.

WHO (Svjetska Zdravstvena Organizacija) je vodeći se načelima epidemiologije, te ekspermentima invivo i in vitro navela da glifosat „Najvjerojatnije ima kancerogen učinak na ljude,“ dok je EU (Eurposka Unija) glifosat deklarirala kao „opasan za okoliš“ i „toksičan za vodene organizme.“

 

Zbog svega navedenog, poljoprivrednicima preporučamo da ne koriste glifosat u herbicidima poput Cidokora, Ouragana, Oxalisa, Roundupa i sl, već da se okrenu prema ekološkoj poljoprivredi, kako bih manjom količinom uroda dobili veću kvalitetu na svjetskom tržištu, koje je nezasitno, pogotovo prirodno dobivenom hranom.

Također preporučamo arhiviranje plodova i sjemenki autohtonih kultivara, kao najboljeg genoma za naše pedoklimatsko podneblje, te da odbacimo introduciranje stranih sortimenata.

 

Kuglični model glifosata (N-(fosfonometil)glicin)

 

 

JOSIP ŽAPER, ing.kem.

Voditelj Ekosekcije

Ekološke Udruge

EKO-SITA Podstrana

Strožanac, Jurasova 2

21312 Podstrana

Republika Hrvatska

 

Srijeda, 20 Travanj 2016 19:44

FOTO KRITIKA Rekreacija uz more

Preko šljunka, pijeska ili betona možemo šetati, brzo hodati ili trčati od ušća Žrnovnice, pa zaključno s Mutograsom.

Ponekad ćemo zapasti u izmet ljubimaca, ili još bolje, djeca će igrajući se pijeskom naići na smjesu ljepljivog i neugodnog mirisa.

Ljubitelji životinja, gdje i sama pripadam, ipak bih mogli zbrinuti njihov izmet. Ima onih koji to čine, ali ne uspijeva im u potpunosti, jer ubacivši u koš, vrećica s izmetom će ispasti.

Nažalost rijetki su oni koji naiđu na koš s dnom.

Očekujem veću brigu nadležnih i u vansezonsko vrijeme, a na zadovoljstvo svih koji uživaju u prirodi.

IVANKA ŽAPER

Pred. EU EKO-SITA

Galerija slika