Temeljem provedenog Natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Podstrana u 2019. godini, KLASA: 007-01/18-01/36, URBROJ: 2181/02-3-1-18-1  objavljenog na službenim stranicama Općine Podstrana 20. prosinca 2018.g. donesena je Odluka o raspodjeli sredstava.  Udruge koje su ostvarile pravo na financiranje projekata su slijedeće:

Redni broj Naziv udruge Naziv projekta Odobreni iznos u kunama
1. RONILAČKO EKOLOŠKI KLUB „PODSTRANA“ Razvoj i djelovanje kluba 10.000,00
2. PLANINARSKO DRUŠTVO „PERUN“ Perun 2019. 20.000,00
3. UDRUGA IX.BOJNE HOS-a SPLIT Očuvanje imena i djela IX. Bojne HOS-a, te obilježavanje ostalih obljetnica vezanih uz Domovinski rat 8.000,00
4. HRVATSKO DRUŠTVO LOGORAŠA SRPSKIH KONCENTRACIJSKIH LOGOORA „Putevima ponosa“ 8.000,00
5. LIKOVNA UDRUGA „ANTE KAŠTELANČIĆ“ Mala škola slikanja i crtanja 9.000,00
Dvije likovne kolonije 4.000,00
6. HRVATSKO KATOLIČKO GLAZBENO DRUŠTVO PODSTRANA Razvoj glazbene kulture u Općini Podstrana 200.000,00
7. UDRUGA LOVACA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA Društveno humanitaran rad 15.000,00
8. KŠD ARTORIUS Predstava „Artur – Zmaj“ 5.000,00
9. BRANITELJSKA UDRUGA PODSTRANA Nastavak izgradnje vlastitih prostorija udruge 13.000,00
Opće postojanje i rad udruge 17.000,00
Obilježavanje mjesta stradavanja branitelja i civila 15.000,00
10 UDRUGA SVETI FABIJAN Obnova životinjskog fonda na opožarenom području 45.000,00
11. MOTO KLUB „FJAKA“ Program rada za 2019. 10.000,00
12. UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA (OGRANAK PODSTRANA) Obilježavanje obljetnice bitke na Srđu 4.000,00
Obilježavanbje bitke na Stolovima 4.000,00
Obilježavanje akcije  Oluja u Benkovcu 4.000,00
Hodočašće u grad heroj – Vukovar 12.000,00
Grupa podrške 66.000,00
Malonogometni turnir Podstranjski vitez Vladimir Vuković- Vata 10.000,00
13. MATICA HRVATSKA Pjesnička manifestacija „Dobro jutro more“ 20.000,00
Jednodnevne priredbe i tribine 10.000,00
Smotra klapa u Podstrani 15.000,00
Drugi međunarodni znanstveni skup „Lucije Artorijus“ 25.000,00
Izdavačka djelatnost 60.000,00
14. UDRUGA RODITELJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU „MOJE DIJETE SOLIN“ Osnaživanje djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom za što bolju socijalnu integraciju 5.000,00
15. UDRUGA BRANITELJA VETERANA VOJNE POLICIJE 72. BOJNE Očuvanje imena i djela 72. bojne Vojne policije, obilježavanje obljetnica, bitnih događaja i bitaka u Domovinskom ratu 6.000,00
16. UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURE GLAZBENE BAŠTINE „ANKORA“ Ankora 2019. 20.000,00
10. godina Ankore 20.000,00
17. MATICA UMIROVLJENIKA Socijalna djelatnost u 2019. g 35.000,00
18. UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM „AGAPE“ OMIŠ Skrb o učenicima i djeci s teškoćama u razvoju 80.000,00
19. MOTO KLUB PODSTRANA Promocija Podstrane kroz kupove 5.000,00
20. DRUŠTVO POLJIČANA „SVETI JURE PRIKO“ Za poljičkim stolom 10.000,000
Martinje, smotra mladih poljičkih vina 10.000,00
Poljičani za Sv. Antu 5.000,00
21. ŽENSKA KLAPA „KURJOŽE“ Redovan rad ženske klape Kurjože 20.000,00
22. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO PODSTRANA Vertigo show 15.000,000
23. LOVAČKI SAVEZ ŽUPANIJE SPLITSKO DALMATINSKE Razvoj lovstva 20.000,00
24. UDRUGA BRANITELJA „OLUJA“ Obilježavanje važnijih datuma iz hrvatske povijesti 10.000,00
Postojanje i rad udruge 20.000,00
Sudjelovane na turniru u čast Blage Zadre 10.000,00
Ponedjeljak, 08 Travanj 2019 21:41

Promotivni spot TZ Podstrane

NA SNAZI JE PREVENTIVNA MJERA PROKUHAVANJA VODE (06.04.2019.)

Velika količina kiše koja je pala s četvrtaka na petak, uzrokovala je zamućenje na izvoru rijeke Jadro, koja pitkom vodom napaja šire područje grada Splita.
Rezultati ispitivanja vode u pojedini dijelovima vodoopskrbnog sustava koji se snabdjeva pitkom vodom s izvorišta Jadro pokazuju da je parametar zamućenja povišen u odnosu na propisane vrijednosti.
Prve analize s terena pokazuju da je koncentracija rezidualnoga klora u adekvatnoj koncentraciji, svi fizikalno - kemijski parametri su sukladni Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe NN 125/17, te očekujemo, kako će svi mikrobiološki pokazatelji koji su u izradi biti također sukladni označenom Pravilniku 125/17, što ukazuje kako je voda kemijski i mikrobiološki ispravna za piće, no za malu djecu, starije i imuno insuficijentne osobe, prema preporuci  Nastavnog zavoda za javno zdravstvo savjetujemo preventivne mjere prokuhavanja.
O rezultatima Laboratorija za pitke vode tvrtke Vodovod i kanalizacija Split, obaviješten je Nastavni zavod za javno zdravstvo čiji stručnjaci preporučuju koristiti mjeru predostrožnosti prokuhavanja vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju.
Situacija u vodoopskrbnom sustavu kontinuirano će se pratiti i o svim promjenama bit ćete pravovremeno obaviješteni putem službenih medija i web stranice www.vik-split.hr javljaju iz Vodovoda.

NAJČITANIJE IZ PODSTRANE

Kia u stranicama