Petak, 16 Kolovoz 2013 13:11

Podstrana:Sufinanciranje kupnje udžbenika

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana («Službeni glasnik Općine Podstrana» broj 07/13) Općinski načelnik dana 22. srpnja 2013. godine, donosi:

 

ODLUKU

O sufinanciranju kupnje udžbenika za učenike slabijeg

imovnog stanja

 

 

Članak 1.

Ovom Odlukom Općina Podstrana određuje pravo na novčanu pomoć roditeljima slabijeg imovnog stanja, način i visinu isplate sredstava za sufinanciranje nabave udžbenika za školsku godinu 2013/2014.

 

Članak 2.

            Pravo na novčanu pomoć ostvaruju roditelji učenika ako kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

-          da je roditelju/staratelju učenika u 2013. godini odobren dječji doplatak od strane nadležnih državnih tijela i to baš za djecu kojoj se udžbenici sufinanciraju ovom Odlukom,

-          kopiju PK kartice za oba roditelja/staratelja,

-          da oba roditelja/staratelja imaju prebivalište na području Općine Podstrana,

-          da su roditelji/staratelji ispunili sve svoje obveze prema Općini Podstrana,

-          da dijete pohađa OŠ „Strožanac“ ili je upisano u program produženog boravka na području Splitsko-dalmatinske županije.

 

            Zahtjev za novčanu pomoć dostavlja se nadležnoj stručnoj službi za društvene djelatnosti, gospodarstvo i općinsku imovinu Općine Podstrana, sa dokazima o ostvarivanju prava na novčanu pomoć

 

Članak 3.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva radi ostvarivanje prava na novčanu pomoć u kupnji udžbenika je 31. kolovoza 2013. godine.

 

Članak 4.

Određuje se visina sredstava novčane pomoći radi sufinanciranja kupnje udžbenika u iznosu od 500,00 (petstotina) kuna po učeniku.

 

Članak 5.

Služba za društvene djelatnosti, gospodarstvo i općinsku imovinu dužna je do 10. rujna 2013. godine, dostaviti cjelokupni popis roditelja učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova kupnje udžbenika.

Popis se dostavlja Općinskom Načelniku i računovodstvenoj službi na provedbu.

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku» Općine Podstrana.

 

KLASA: 402-08/13-01/02

URBROJ: 2181/02-02/03-13-1                                                          NAČELNIK:

Podstrana, 22. srpnja 2013.                                                   Mladen Bartulović, dipl.oec.

NAJČITANIJE IZ PODSTRANE

Kia u stranicama