Utorak, 08 Siječanj 2019 20:29

Prijedlog odluke o paušalnom porezu Istaknuto

Prijedlog odluke o paušalnom porezu Foto: facebook

Općina Podstrana neće povećavati iznos godišnjeg paušalnog poreza, odnosno, iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima utvrđuje se u visini od 300,00 kn godišnje po jednom krevetu.

Konačnu odluku će donijeti Općinsko vijeće Podstrane na sjednici zakazanoj 15.01.2019. g.

Odlična je to vijest za sve iznajmljivače apartmana na području naše Općine.

 

U nastavku pročitajte priedlog odluke.

                               

          REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

             OPĆINA PODSTRANA

 

                                                                 

Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak (N.N. 115/16., 106/2018) i članaka 30. Statuta Općine Podstrana (Službeni Glasnik Općine Podstrana“ br. 2/18.), te članka 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (N.N. 1/19), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 20. sjednici održanoj dana 15. siječnja 2019. godine donijelo je

 

O D L U K U

o visini paušalnog poreza

po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i u objektu za robinzonski smještaj

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu za fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, organiziranja kampova, te objekata za robinzonski smještaj.

 

Članak 2.

Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima utvrđuje se u visini od 300,00 kn godišnje po jednom krevetu

Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak po osnovi organiziranja kampova utvrđuje se u visini od 350,00 kn godišnje po jednoj smještajnoj jedinici.

Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj utvrđuje se u visini od 350,00 kn godišnje po jednoj smještajnoj jedinici.

 

Na iznos godišnjeg paušalnog poreza obračunava se prirez na porez na dohodak sukladno važećoj Odluci o porezima Općine Podstrana.

 

Visina paušalnog poreza prema članku 2. ove odluke jednaka je za sva naselja općine Podstrana.

 

Članak 3.

Poslove u vezi s razrezom i naplatom paušalnog poreza na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, te objekata za robinzonski smještaj, obavljat će nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave.

 

Članak 4.

U pogledu zastare prava na utvrđivanje i naplatu prihoda od poreza na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, organiziranja kampova, te objekata za robinzonski smještaj primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

Postupak naplate prihoda od prihoda od poreza na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, organiziranja kampova, te objekata za robinzonski smještaj provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona i Ovršnog zakona.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom Glasniku Općine Podstrana“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

 

NAJČITANIJE IZ PODSTRANE

unnamed
Velj 06, 2013

Vrtići

Podstrana Podstrana portal
Vrtići u Podstrani DJEČJI VRTIĆ 'MALI MORNARI' GRLJEVAČKA 2b PODSTRANA RADNO VRIJEME:…
Kia u stranicama