Petak, 01 Veljača 2013 11:55

Općinske nagrade za 2013. godinu

Temeljem Statuta Općine Podstrana («Službeni glasnik Općine Podstrana 06 /09) i Odluke o javnim priznanjima Općine Podstrana("Službeni glasnik Općine Podstrana" br: 05/10.), u povodu Dana Općine Podstrana molimo, dostavite svoje prijedloge za:

a) Nagradu Općine Podstrana za životno djelo
b) Osobnu nagradu
c) Skupnu nagradu
d) Zahvalnica

najkasnije do 15. veljače 2013. godine.

Nagrada za životno djelo - dodjeljuje se osobi koja je svojim dugogodišnjim radom ili
određenim djelom dala izuzetan doprinos u oblasti gospodarstvenog ili društvenog života od
posebnog značaja za općinu Podstrana.

Osobna nagrada - dodjeljuje se pojedincima za njihov osobni doprinos u jednoj ili više
oblasti gospodarstvenog ili društvenog života.

Skupna nagrada - dodjeljuje se ustanovama i drugim organizacijama i zajednicama,
društvenim organizacijama i udruženjima građana za njihov doprinos u jednoj ili više oblasti
gospodarstvenog ili društvenog života značajnog za Općinu Podstrana.

Zahvalnica – dodjeljuje se pojedincima, ustanovama ili drugim organizacijama za njihov
osobni doprinos u jednoj ili više oblasti gospodarstvenog ili društvenog života tijekom
protekle godine.


Prijedlog za dodjelu nagrade mora sadržavati:
- podatke o predlagatelju,
- kratki životopis kandidata,
- suglasnost predloženika da bude kandidat za nagradu.


Sukladno članu 12. Odluke o javnim priznanjima Općine Podstrana, prijedlog za dodjelu
nagrade podnose fizičke ili pravne osobe i to: građani, općinski načelnik, tvrtke i druge
pravne osobe, mjesne udruge, društvene organizacije i udruženja građana.
Predlagatelj uz prijedlog prilaže i obrazloženje uz popratne dokaze.
Predlagatelj ne može predlagati sebe, svoga suradnika ili djelatnika u istoj radnoj sredini ili
udruženju kojega je član, niti organizacija za svoju radnu jedinicu odnosno za svoga
djelatnika ili djelatnik za svoju organizaciju ili jedinicu, ali svi navedeni mogu biti pokretači
inicijative.


Predlagatelj odgovara moralno i materijalno za sve što je navedeno u prijedlogu.
Nagrade se uručuju na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu DANA OPĆINE
PODSTRANA.

NAJČITANIJE IZ PODSTRANE

Kia u stranicama