Sjednica će se održat dana 29. studenoga (srijeda) 2017. godine u 18,00 sati u vijećnici Općine Podstrana. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red: -Vijećnička pitanja i odgovori,-Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća,-Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Odluke o davanju na korištenje javnih površina Općine Podstrana,-Prijedlog za donošenje…
izvor:Općina Podstrana
Pripadnici našeg DVD Podstrana su održali edukaciju školske djece u OŠ “Strožanac” s ciljem upoznavanja djece sa preventivnim djelovanjima njih kao pojedinaca ili kao grupe djece, te o osnovnim postupcima u slučajevima da se zateknu u neželjenim ili opasnim situacijama kao što su požari, poplave, potresi i slično. Djeca su…
Na Općiniskim stranicama objavljena je obavijest o održavanju javne tribine, u organizaciji OPĆINE PODSTRANA, pod nazivom "Naviku usvojimo i otpad odvojimo". Teme na tribini su: – Zašto gospodariti otpadom– Što možemo s otpadom– Kamo s otpadom– Reciklažno dvorište– Nova Uredba o gospodarenju otpadom – Javna rasprava Tribina će se održati 24.11.2017. u…
Ponedjeljak, 13 Studeni 2017 17:40

U srijedu provedba mjere preventivne deratizacije

Javljeno nam je iz Općine kako će PECTO d.o.o. dana 15.11.2017 godine započeti sa provođenjem obvezatne preventivne deratizacije na području Općine Podstrana, ista će trajati do 22.11.2017 godine. Rečeno nam je kako će se za provedbu radova koristiti isključivo pripravci proizvođača koji su registrirani za ovu namjenu i koji posjeduju…
Prijava štete od elementarne nepogode Molimo mještane s opožarenih područja Općine Podstrana, a koji su pretrpjeli određenu materijalnu štetu od elementarne nepogode-požara, od 7-9. rujna 2017. godine, da istu prijave do 24. listopada 2017. godine. Oštećeni štetu mogu prijaviti podnošenjem propisanog obrasca EN-P pod nazivom Prijava štete od elementarne nepogode   na protokol…
Kia u stranicama

NAJČITANIJE IZ OPĆINE