Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06 i 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) , članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provodi udruga, Zajednica sportskih udruga Općine Podstrana, objavljuje: JAVNI POZIV za financiranje…
Na temelju članka 22. Pravilnika o financiranju javnih potreba Op6ine Podstrana, a u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/2015), načelnik Općine Podstrana raspisuje: Javni poziv za financiranje javnih potreba Općine Podstrana…
1.2019 -15.1.2019 Naselje  Mutogras - rekreacijska zona Mutogras 1.2-2019 -15.2.2019 Naselje Sv.Martin  - Kaštelancićeva ulica 1.3-2019 -15.3.2019 Naselje Grbavac     - Ulica Mile Gojsalić (Petričevo) 1.4.2019 - 15.4.2019  Naselje Gornja Podstrana - Put Sv.Fabjana (okretište za autobus) 1.5.2019 – 15.5.2019 Naselje Žminjača - plato reciklažnog dvorišta 1.6.2019 -15.6.2019   Naselje Grljevac -…
Temeljem rezultata raspisanog Natječaja za dodjelu stipendija Općine Podstrana za akademsku 2018./2019. godinu (od 09. listopada 2018. god.), Općina Podstrana će dodijeliti ukupno 117 stipendija. Dodijeliti će se 25 stipendija u iznosu od 800,00 kn mjesečno studentima sa ostvarenim prosjekom većim od 4,50 i 89 stipendija u iznosu od 500,00…
Sjednica će se održati dana 27. studenoga (utorak) 2018. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red: -Vijećnička pitanja i odgovori, -Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća, -Prijedlog za donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “Komercijalni turizam…
Temeljem Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama (NN br. 62/2018), Općinsko vijeće Općine Podstrana 24. listopada 2018. godine donijelo je Odluku o načinu, uvjetima i postupku jednokratnog otpisa dugova fizičkim osobama. Temeljem navedene Odluke, Općina Podstrana otpisat će dospjeli dug za komunalnu naknadu, za stambeni prostor, fizičkim osobama – građanima…

NAJČITANIJE IZ OPĆINE

Kia u stranicama