1.2019 -15.1.2019 Naselje  Mutogras - rekreacijska zona Mutogras 1.2-2019 -15.2.2019 Naselje Sv.Martin  - Kaštelancićeva ulica 1.3-2019 -15.3.2019 Naselje Grbavac     - Ulica Mile Gojsalić (Petričevo) 1.4.2019 - 15.4.2019  Naselje Gornja Podstrana - Put Sv.Fabjana (okretište za autobus) 1.5.2019 – 15.5.2019 Naselje Žminjača - plato reciklažnog dvorišta 1.6.2019 -15.6.2019   Naselje Grljevac -…
Temeljem rezultata raspisanog Natječaja za dodjelu stipendija Općine Podstrana za akademsku 2018./2019. godinu (od 09. listopada 2018. god.), Općina Podstrana će dodijeliti ukupno 117 stipendija. Dodijeliti će se 25 stipendija u iznosu od 800,00 kn mjesečno studentima sa ostvarenim prosjekom većim od 4,50 i 89 stipendija u iznosu od 500,00…
Sjednica će se održati dana 27. studenoga (utorak) 2018. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red: -Vijećnička pitanja i odgovori, -Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća, -Prijedlog za donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “Komercijalni turizam…
Temeljem Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama (NN br. 62/2018), Općinsko vijeće Općine Podstrana 24. listopada 2018. godine donijelo je Odluku o načinu, uvjetima i postupku jednokratnog otpisa dugova fizičkim osobama. Temeljem navedene Odluke, Općina Podstrana otpisat će dospjeli dug za komunalnu naknadu, za stambeni prostor, fizičkim osobama – građanima…
Sjednica će se održati dana 14. studenoga (srijeda) 2018. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red; -Vijećnička pitanja i odgovori, -Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća, -Prijedlog za davanje suglasnosti na Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Podstrana, -Prijedlog…
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za: Izvođenje radova na Sanaciji poljskog protupožarnog puta u Gornjoj Podstrani – istočni dio. Na temelju članka 6. Pravilnika za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radova do 500.000,00 kuna ("Službeni glasnik Općine Podstrana" broj: 09/2015) upućujemo poziv…

NAJČITANIJE IZ OPĆINE

Kia u stranicama