Obavještavaju se svi građani i poslovni partneri da je Općina Podstrana sklopila ugovor o obavljanju platnog prometa sa SG Splitska banka d.d.   Novi broj računa Općine Podstrana glasi : HR24 2330 0031 8341 0000 6 Sva plaćanja (komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za groblje, komunalna naknada i naknada…
Ponedjeljak, 12 Listopad 2015 18:14

Obavijest studentima!

Na web stranici Općine izišla je napomena za sve stipendiste Općine Podstrana za akademsku godinu 2014./2015. da su dužni poštovati članak 3. Ugovora kojeg su potpisali, a u kojem se navodi: Korisnik stipendije se obvezuje dostaviti uvjerenje o upisu u narednu akademsku godinu u roku od 15 (slovima: petnaest) dana…
  Na temelju članka 12. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere 05 »Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti«, podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« iz programa…
Sjednica će se održat dana 28. rujna (ponedjeljak) 2015. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.   Za sjednicu je predlažen slijedeći dnevni red - Vijećnička pitanja i odgovori,- Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice Općinskog vijeća,- Prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana…
Splitski gradonačelnik Ivo Baldasar i rektor Sveučilišta u Splitu Šimun Anđelinović potpisali su danas Sporazum o izradi Strategije urbane aglomeracije Split.   Riječ je o dokumentu kojim bi se trebala odrediti prioritetna područja ulaganja za urbanu aglomeraciju Split, radi odabira i provođenja projekata za održivi urbani razvoj u okviru novog…

Galerija slika

NAJČITANIJE IZ OPĆINE

Kia u stranicama