Srijeda, 17 Svi 2017 15:28

Postignut je sporazum s dijelom vlasnika u ulici Poljičkih knezova radi otkupa zemljišta

Postignut je sporazum s dijelom vlasnika u ulici Poljičkih knezova radi otkupa zemljišta slika:Božen Živaljić

Kako smo i obećali dijelu čitatelja, koji su preko nas tražili odgovor iz Općine, prenosimo Vam isti koji potpisuje g. Božen Živaljić, a vezano za otkupom zemljišta (parcela) u Mislavovoj i ulici Poljičkih knezova, radi neophodne rekonstrukcije istih.

Poštovani,

Očitujemo se vezano za interes naših mještana vezano za izgradnju i rekonstrukciju dviju prometnica: Ulice kneza Mislava na predjelu Šćadin i ulice Poljičkih knezova u Strožancu.

ULICA KNEZA MISLAVA

Pokrenuta je inicijativa Općine Podstrana za realizaciju projekta izgradnje dijela Mislavove ulice, istočni ogranak, i to od raskrižja s državnom cestom D8 do spoja s zapadnim ogrankom istoimene ulice, u ukupnoj duljini od 165 m. Za navedeno područje primjenjuje se važeći Urbanistički planu uređenja dijela područja Petrićevo - Sveti Martin (UPU 10). Prometnica će biti izvedena u profilu sa dva nogostupa i dva prometna traka.

image009.jpg

Pokrenuli su se pregovori s vlasnicima dijelova zemljišta koje je u obuhvatu prometnice a nije u vlasništvu Općine Podstrana te se izrađuje idejni projekt na temelju kojega će se parcelacijskim elaboratom utvrditi točne površine za otkup (procjena je cca 1050 m2).

Obzirom na intenzivnu novogradnju u središnjem i sjevernom dijelu Mislavove ulice, kao i otežani pristup vjernicima prilikom održavanja značajnijih vjerskih svetkovina i nedjeljnih svetih misa, izgradnjom navedene dionice konačno će se urediti prometovanje na ovoj sve značajnijoj sabirnoj ulici i urediti raskrižje s državnom cestom.

 image011.jpg 

 

ULICA POLJIČKIH KNEZOVA

Radi se o jednoj o najprometnijih ulica u našoj Općini gdje se stvaraju velike prometne gužve i zastoji, i to kroz cijelu godinu a osobito u vrijeme turističke sezone. 

Za rekonstrukciju navedene prometnice izrađen je idejni projekt, ishođena je lokacijska dozvola, izrađen je parcelacijski elaborat te je u tijeku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

image012.jpg

Nakon dugotrajnih pregovora s vlasnicima zemljišta postignut je sporazum s dijelom vlasnika nekretnina koje se nalaze u zoni zahvata. Vrlo skoro se očekuje i potpisivanje sporazuma za preostali dio zemljišta. U tijeku je izrada glavne projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole.

S Poštovanjem, Božen Živaljić.

Video sadržaj

sponzorirano

NAJČITANIJE IZ OPĆINE

Kia u stranicama