Ponedjeljak, 27 Siječanj 2014 14:41

Podstrana portal i dr.DARIJO RADOVIĆ Istaknuto

 

Poštovani sugrađani, donosimo Vam intervju s gospodinom mr. sc. DARIJOM RADOVIĆOM, dr. med.

 

 

 


 

 

 

PP: Što mislite što se dosad promijenilo u odnosu na prijašnji saziv?

 

DR: U ovom sazivu Vijeća je gotovo polovica prošlog, a uz bivšeg načelnika i njegovog zamjenika čine više od polovice ovog saziva. Novi članovi vijeća za sada se tek stidljivo uključuju u rasprave, što me pomalo smeta, jer imam dojam da na sjednice Vijeća dolaze nepripremljeni, ili s već gotovim mišljenjem što nije put kojim bi trebali ići. U prijašnjem sazivu smo se više dogovarali i više argumentirano razgovarali. Temeljitije smo pripremali svaku točku dnevnog reda. Možda je jedan od razloga bila i upućenost jednih na druge pošto načelnik nije imao većinsku podršku u vijeću, pa su dogovori bili nužnost. Sada nadmoć načelnikove stranke s koalicijskim partnerima često rezultira nepripremljenim točkama koje zbog većine trebaju biti izglasane bez obzira na sve.

 

PP: Da li ima prostora za dodatna poboljšanja i ako ima gdje vidite napredak?

 

DR: Svi mi u Vijeću, a posebno vladajuća koalicija moramo shvatiti da u rješavanje određenih zadataka treba uključiti sve koji mogu, znaju i hoće, bez obzira na stranačku pripadnost. Ne trebamo na općinskoj razini voditi političke borbe i prepucavanja. Često se događa da je stranačko mišljenje važnije od osobnog, što ja nikako ne mogu prihvatiti.

Transparentnost rada Vijeća i cijele uprave te dostupnost informacija našim građanima je od velike važnosti. Stoga sam u nekoliko navrata inzistirao na boljem ažuriranju općinskih web stranica, na kojima bi trebalo biti vidljivo što vijećnici rade: najave sjednica, zapisnici te snimke sjednica.

Jedan od važnijih dokumenata koje bi Vijeće što prije trebalo donijeti je Strategija razvoja općine. Ista je bila pred završetkom u mandatu prošlog saziva, no još nije gotova, iako je od strane načelnika najavljeno upućivanje na Vijeće do kraja 2013. Ne znam u kojoj je to fazi sada, da li se radi ispočetka ili se samo dorađuje već započeta. Ja, a ni ostali nezavisni vijećnici nismo uključeni u to. A sigurno bi imali što reći.

 

PP: Cijela Općina bruji o vrtiću, imate li što dodati, kako riješiti očiti problem?

 

DR: Osnovno pitanje nije hoće li Podstrana imati općinski ili privatni vrtić, nego je pitanje: Kako zadovoljiti potrebe za predškolskim odgojem na način propisan Državnim pedagoškim standardom i da cijena za roditelje bude što manja. Općina Podstrana trenutno je jedna od rijetkih koja nema neupisane djece i to je najvažnije. Cijena vrtića je druga važna točka pogotovo u ovo teško recesijsko vrijeme.

Moramo biti svjesni onoga što trenutno imamo: 320 djece predškolske dobi, općina nema zgradu ni zemljište na kojem bi izgradila predškolsku ustanovu (ili ustanove). I kad bi imala zemljište, koliko treba novaca i vremena da se vrtići izgrade obzirom na broj djece, geografske značajke Podstrane, očekivani razvoj i sl. Izračuni koje smo mi radili pokazuju da su u ovom trenutku privatni vrtići za općinu isplativije riješenje. No ne treba ni općinski vrtić kao jedan od budućih općinskih projekata isključiti. Ukoliko bi imali općinski vrtić i zadržali privatne što je realna opcija, u svim vrtićima bez obzira na vlasništvo morali bi imati istu cijenu. Dakle nije bitno da li je vrtić privatni ili općinski. Važno je s koliko novca će se ti vrtići subvencionirati, odnosno koliko to dopušta proračun (teoretski, ako proračun dopušta vrtići mogu za roditelje biti i besplatni). Mislim da bi i po ovom pitanju trebalo donijeti jasnu strategiju utemeljenu na svim bitnim elementima, a koja će onda biti osnova djelovanja ove i slijedećih općinskih vlasti.

A do tada treba koristiti ovo što imamo, ali uz jedan drugačiji odnos (partnerstvo) u kojem će općina biti ravnopravni sudionik. Obzirom na sredstva koja ulaže, a to je više od 50% ekonomske cijene koštanja za svako dijete, općina mora aktivnije sudjelovati u planiranju i organizaciji rada vrtića, kontroli njihovog rada, pa i u utvrđivanju cijene. Ovo sam predlagao na sjednici Vijeća u prosincu kada je donošena odluka o sufinanciranju vrtića, ali isto nije prihvaćeno, jer navodno to nije moguće. Ne znam zašto.

Problem vrtića je u javnosti krivo postavljen, a tome nažalost pridonosi i Podstrana portal neprimjerenim naslovima i tekstovima. Primjer za to je najava 10. sjednice Vijeća koja je naslovljena ˝Hoće li vijećnici progurati vrtić˝ a da ni jedna točka dnevnog reda nije sadržavala temu vrtića. Poticanje na kupnju zgrade, bez da se prethodno sagledaju mogućnosti njenog korištenja za vrtić (ili neke druge potrebe) nije način rješavanja problema.

 

PP: Javljaju nam se čitatelji s pitanjima eventualne druge škole u Podstrani, da li je po vašem mišljenju potrebna?

 

DR: Druga škola je već odavno potrebna. U predizbornom programu naše nezavisne liste ona je bila jedan od kapitalnih projekata. Na predviđenoj lokaciji (iznad zgrade sadašnje općine), potrebna je regulacija bujice Šćadin što je prethodni načelnik Miran Tomasović započeo.

Za regulaciju bujice i ceste uz bujicu, koja je bitna kao preduvjet za početak projektiranja i izgradnje nove škole, već u proračunu za 2013. izdvojena su sredstva te je dobivena i posebna suglasnost Hrvatskih voda. Međutim ništa se po tom pitanju nije napravilo, a u proračunu za 2014. nisu planirani rashodi za ovu namjenu. Prema našoj planiranoj dinamici ove godine se trebala ishoditi kompletna dokumentacija, te oslobađanje većeg djela terena od statusa vodnog dobra. To je preduvjet bez kojeg se ne može ni aplicirati za sredstva potrebna za izgradnju, koja bi trebali osigurati županija i država.

 

PP: Ceste su nam katastrofalne, djeca su ugrožena, nema dovoljno pješačkih prijelaza, što biste napravili?

 

DR: Nažalost tu smo gdje smo. Revolucionarna rješenja nisu moguća, ali su moguća određena poboljšanja. U prethodnom mandatu riješeni su neki prolazi ispod magistrale, treba vidjeti je li moguće napraviti i urediti još koji, bolje označiti (svjetlosnom signalizacijom) značajnije pješačke prijelaze. Treba dovršiti započetu rasvjetu duž magistrale. Dosta toga je već prije planirano, a za mnoge ključne ceste dobivene su i dozvole npr. 4 križanja s magistralom (postoje građevinske dozvole dobivene još 2012.), za Poljičku je ishođena lokacijska dozvola, za dvije faze ceste prema Gornjoj Podstrani postoji lokacijska dozvola, a za treću se uskoro očekuje. Ovo su sve ceste koje će se većim dijelom financirati državnim odnosno županijskim sredstvima, a vrlo su značajne za prometnu infrastrukturu Podstrane. Što se tiče tzv. nerazvrstanih odnosno općinskih cesta treba odrediti prioritete, a to su prije svega cesta prema školi i cesta prema groblju, pa onda ići dalje.

 

PP: Kakav je vas odnos s načelnikom, hoćete li mu dati podršku u radu i po vašem mišljenju što se radi neispravno?

 

DR: Odnos je korektan, i nema razloga da tako i ne ostane. Moju podršku ima za svaku odluku koja znači napredak Podstrane, ali i argumentiranu kritiku za ono što ne smatram dobrim. Ne može se nakon ovako kratkog perioda načelnikovog rada reći da radi neispravno, potreban je period upoznavanja s problemima, prioritetima, načinima rješavanja. Ono što nisam podržao i što mislim da je napravljeno nepromišljeno, je nova sistematizacija radnih mjesta u općinskoj upravi kojom je postavljena mogućnost povećanja broja zaposlenih za polovicu dosadašnjeg broja. Neka radna mjesta su izmišljena bez realne osnove (savjetnik za poljoprivredu- zar je poljoprivreda osnova razvoja Podstrane?, savjetnik za turizam- što će nam ako imamo turističku zajednicu čija je ovo osnovna djelatanost?). S druge strane ukinuo je neka radna mjesta (komunalni redari su neophodni za uvođenje reda, a on je smanjio njihov broj s tri na jednog), a neke ljude degradirao po mom mišljenju bez osnova, jer na njihov rad nije bilo zamjerki. Imam dojam da se radilo o osvetoljubivosti što od njega nisam očekivao.

Za kraj našim sugrađanima ja i ostali nezavisni vijećnici s moje liste stojimo na rapolaganju za pitanja u svezi s ovim, ali i svim drugim temama koje su od važnosti za poboljšanje života svih nas u Podstrani. Možete me kontaktirati mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 


 

Najiskrenije hvala gospodinu Radoviću na odazivu za intervju, uz napomenu da Podstrana portal ne pridonosi konfuziji među građanima u vezi objava vezano za Općinski vrtić, već samo prenosi situacije i komentare naših građana i u čemu imamo svakim danom sve veću potporu.

 

Podstrana Portal.

NAJČITANIJE IZ OPĆINE

Kia u stranicama