Petak, 30 Studeni 2018 10:00

PLAN POSTAVLANJA I ODVOZA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA Istaknuto

Sponzorirano Sponzorirano Foto:Općina Podstrana/Nikola Vilić i Vojko Bašić/HANZA MEDIA

1.2019 -15.1.2019 Naselje  Mutogras - rekreacijska zona Mutogras

1.2-2019 -15.2.2019 Naselje Sv.Martin  - Kaštelancićeva ulica

1.3-2019 -15.3.2019 Naselje Grbavac     - Ulica Mile Gojsalić (Petričevo)

1.4.2019 - 15.4.2019  Naselje Gornja Podstrana - Put Sv.Fabjana (okretište za autobus)

1.5.2019 – 15.5.2019 Naselje Žminjača - plato reciklažnog dvorišta

1.6.2019 -15.6.2019   Naselje Grljevac -  dječije igralište sjeverni ulaz Zvonimirova ulica

1.7.2019 – 15.7.2019 naselje Miljevac -  ulica Poljičkih Knezova (supermarket Studenac)

1.8.2019- 15.8.2019   Naselje Strožanac Donji  -ulica Domovinskog rata (vrh ulice)

1.9.2019 – 15.9.2019 Naselje Strožanac Gornji – Cindrova ulica

1.10.2019 – 15.10.2019 Naselje Sita ,Lokacija -glavni  parking obala

1.11.2019 – 15.11.2019 Naselje  Mutogras – rekreacijska zona Mutogras

1.12.2019 – 15.12.2019 Naselje Sv.Martin  - Kaštelancićeva ulica

15.1.2019 -31.1.2019 Naselje  Mutogras - rekreacijska zona Mutogras

15.2-2019 -28.2.2019 Naselje Sv.Martin  - Kaštelancićeva ulica

15.3-2019 -31.3.2019 Naselje Grbavac     - Ulica Mile Gojsalić (Petričevo)

15.4.2019-30.4.2019  Naselje Gornja Podstrana - Put Sv.Fabjana (okretište za autobus)

15.5.2019 – 31.5.2019 Naselje Žminjača - plato reciklažnog dvorišta

15.6.2019 -30.6.2019   Naselje Grljevac -  dječije igralište sjeverni ulaz Zvonimirova ulica

15.7.2019 – 31.7.2019 naselje Miljevac -  ulica Poljičkih Knezova (supermarket Studenac)

15.8.2019- 31.8.2019   Naselje Strožanac Donji  -ulica Domovinskog rata (vrh ulice)

15.9.2019 – 30.9.2019 Naselje Strožanac Gornji – Cindrova ulica

15.10.2019 – 31.10.2019 Naselje Sita ,Lokacija -glavni  parking obala

15.11.2019 – 30.11.2019 Naselje  Mutogras – rekreacijska zona Mutogras

15.12.2019 – 31.12.2019 Naselje Sv.Martin  - Kaštelancićeva ulica

NAJČITANIJE IZ OPĆINE

Kia u stranicama