Petak, 05 Rujan 2014 18:40

Općina je za djecu s poteškoćama u razvoju osigurala sredstva! Istaknuto

 

Ako vam se postupak državne i lokalne administracije - koja nije na vrijeme osigurala novac za asistente u školama djeci s teškoćama - učinio skandaloznim, što tek reći za mališane s teškoćama vrtičke dobi? Dok se novac za asistente u školama može osiguravati preko lokalnih proračuna, sredstava iz Europskog socijalnog fonda te natječaja za udruge koje osiguravaju asistente u nastavi, (taj natječaj raspisuje Ministarstvo obrazovanja), pribavljanje novca za asistente u vrtićima isključivo je u nadležnosti lokalne i područne samouprave, dakle osnivača.
To znači da ako vaša lokalna vlast nema novca za asistente ili ih ne želi dati, djeca s posebnim potrebama ne mogu u vrtić. Udruge koje bi mogle pomoći više nemaju natječaja na koji bi se mogle javiti i zatražiti novac za financiranje asistenata jer Ministarstvo predviđa samo novac za asistente u školama javlja Slobodna Dalmacija.

 

Upitali smo Općinu Podstrana kako i da li misle osigurati  sredstva za djecu s posebnim potrebama.
Dobili smo odgovor kako u osnovnoj školi Strožanac boravi petero djece s posebnim potrebama i Općina  će uz Udrugu AGAPE snositi sve troškove, a u dječjim vrtićima imamo jedno dijete s posebnim potrebama za koje će također Općina snositi troškove boravka.

 

Ovo naše vrijeme je kao i sva dosadašnja, prepuno lijepih riječi dok o djelima se to ne može reći, jer lakše je govoriti nego djelovati, a još je lakše propuštati.

Hvala našoj Općini jer radi više nego govori!

NAJČITANIJE IZ OPĆINE

Kia u stranicama