Subota, 22 Veljača 2014 15:04

Obavijest o promjeni žiro-računa Općine Podstrana

 

Obavještavaju se svi građani i poslovni partneri da je Općina Podstrana sklopila ugovor o obavljanju platnog prometa sa SG Splitska banka d.d.

 

Novi broj računa Općine Podstrana glasi : HR24 2330 0031 8341 0000 6


Sva plaćanja (komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za groblje, komunalna naknada i naknada za uređenje voda, porez na kuće za odmor, porez na tvrtku i drugo) koja ste do sada vršili na stari broj računa (HR36 2503 0071 8341 0000 6), potrebno je ubuduće vršiti na novi broj žiro računa. HR24 2330 0031 8341 0000 6

NAJČITANIJE IZ OPĆINE

Kia u stranicama