Srijeda, 30 Ožujak 2016 10:39

Natječaji EU, ministarstava i ostalih donatora

Natječaji EU, ministarstava i ostalih donatora slika/ilustracija izvor:http://www.dalmacija.hr/

1.

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije za 2016. godinu.

 

Ugovarateljno tijelo: Splitsko-dalmatinska županija

Rok podnošenja: 25.04.2016.

Prihvatljivi prijavitelji: Pravne i fizičke osobe

Prihvatljiva ulaganja: Predmet potpore je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava Splitsko dalmatinske županije za početnike u poduzetništvu koji posluju najviše do dvije godine do trenutka predaje zahtjeva na ovaj Javni poziv. Potpora se dodjeljuje u 75% iznosu opravdanih troškova sukladno Zakonu o državnim potporama i drugim važećim propisima o državnim potporama, a najviše do 20.000,00 kuna.
Prihvatljivi troškovi projekta, za koje podnositelji zahtjeva mogu ostvariti potporu su:
Nabava strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti
Nabava novog vozila za gospodarske svrhe.
Ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluge uključujući troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluge
Ulaganja u poboljšanja i prilagodbu poslovnog prostora obavljanju poslovne djelatnosti, unutarnjeg uređenja poslovnih prostora/radionice u skladu sa suvremenim trendovima i/ili radi uvođenja novih načina rada s kupcima/korisnicima-uključuje samo grube i završne radove.
Ulaganja u upravljanje i zaštitu intelektualnog i industrijskog vlasništva
Priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškovi stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i Hrvatski otočni proizvod
Ulaganja u marketinške aktivnosti (oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn), izrada web stranice i izrada promidžbenog materijala)
Poduzetnička izobrazba i stručno osposobljavanje vezano za djelatnost prijavitelja.
Čuvanje djece poduzetnicama početnicama (do 1. godine poslovanja) u 75%-tnom iznosu cijene vrtića, troškova odgajateljice i cijene produženog boravka u školi, a najviše do 10.000,00 kuna.

 


 

2.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije za 2016.

 

Ugovarateljno tijelo: Splitsko-dalmatinska županija

Rok podnošenja: 15.05.2016.

Prihvatljivi prijavitelji: Fizičke osobe, jedinice lokalne samouprave

Prihvatljiva ulaganja: Predmet ovog Javnog poziva je javno prikupljanje ponuda za neposredno sudjelovanje Splitsko-dalmatinske županije u sufinanciranju projekata Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije.
Projekt 1: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama; prihvatljive aktivnosti su oprema i ugradnja sunčevog kolektorskog sustava za grijanje potrošne vode i/ili prostora za kućanstvo i oprema i ugradnja fotonaponske elektrane za potrebe kućanstva.
Projekt 2: Poticanje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća; prihvatljive aktivnosti su izgradnja/sanacija toplinske izolacije vanjske ovojnice i ugradnja/zamjena vanjske stolarije.
Projekt 3: Poticanje smanjenja potrošnje energije i svjetlosnog zagađenja javne rasvjete; prihvatljive aktivnosti su izrada projektne dokumentacije, modernizacija postojećih sustava (zamjena starih neučinkovitih s novim učinkovitijim žaruljama), izgradnja nove javne rasvjete i uspostava sustava upravljanja javnom rasvjetom.

 


 

3.

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa „Tehnološki razvoj, istraživanje i primjena inovacija“ za 2016. godinu.

 

Ugovarateljno tijelo: Splitsko-dalmatinska županija

Rok podnošenja: 31.05.2016.

Prihvatljivi prijavitelji: Centri izvrsnosti, tehnološki parkovi, uredi za transfer tehnologija, fakulteti, instituti, te mala i srednja poduzeća

Prihvatljiva ulaganja: Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje ponuda za sufinanciranje Programa tehnološki razvoj, istraživanje i primjena inovacija.
Aktivnosti koje će se sufinancirati su i iznosi sufinanciranja sadržani su u slijedećim mjerama:
Mjera 1. Sufinanciranje razvojno-istraživačkih projekata - sufinanciranje nepovratnim novčanim sredstvima u iznosu do 30%, ali ne više od 100.000,00 kn.
Mjera 2. Sufinanciranje pripreme i rada na razvojnim projektima kroz EU fondove - sufinanciranje nepovratnim novčanim sredstvima u iznosu do 15%, ali ne više od 100.000,00 kn.
Mjera 3. Sufinanciranje inovacija - do 30% za mikro i mala poduzeća, ne više od 100.000,00 kn, do 15% za srednja poduzeća, ne više od 100.000,00 kn i do 30% za ostale, ne više od 100.000,00 kn.

 


 

4.

Natječaj za dodjelu potpora obrtništvu grada Splita u 2016. godini.

 

Ugovarateljno tijelo: Grad Split

Rok podnošenja: 15.09.2016.

Prihvatljivi prijavitelji: Obrti

Prihvatljiva ulaganja: Predmet ovog natječaja je dodjela bespovratnih financijskih sredstava u obliku potpore male vrijednosti.
Potpore se dodjeljuju za slijedeće namjene:


a. uređenje poslovnog prostora - uključuje grube i završne građevinske radove s utrošenim materijalom po specificiranim troškovničkim stavkama u poslovnom prostoru smještenom na području grada Splita;


b. nabavu opreme - uključuje nabavu strojeva, alata, računalne opreme i računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje registrirane djelatnosti;


c. unaprjeđenje kvalitete turističko-ugostiteljske ponude – uključuje troškove edukacije vlasnika i /ili zaposlenih za obrte registrirane za obavljanje turističko-ugostiteljske djelatnosti;


d. ulaganje u marketinške aktivnosti – uključuje kreiranje vizualnog identiteta, dizajniranje proizvoda, izradu web stranice, promidžbenog materijala i oglašavanje u svrhu obavljanja registrirane djelatnosti;


e. uvođenje i implementiranje sustava upravljanja kvalitetom i okolišem – uključuje uvođenje sustava, certificiranje te obnovu certifikata.


Sredstva potpore dodjeljuju se za pokriće troškova izvršenog ulaganja u 2016. godini i to isključivo u razdoblju od dana objave do dana završetka ovog Natječaja. Jedan poduzetnik (podnositelj zahtjeva) može podnijeti samo jedan zahtjev za dodjelu sredstava potpore i to za jednu ili više namjena iz prethodne točke s tim da se sredstva potpore odobravaju samo za 80% troškova izvršenog ulaganja, a najviše do 20.000,00 kuna.

 

NAJČITANIJE IZ OPĆINE

Kia u stranicama