Ponedjeljak, 18 Lipanj 2018 10:45

Natječaj za provedbu tipa operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

SPONZORIRANO SPONZORIRANO foto:ruralnirazvoj.hr

SUFINANCIRAAgencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Datum objave:   14. 6. 2018.

Datum prijave:   18. 7. 2018.

Kraj prijave:   28. 9. 2018.

Potencijalni korisnici:

-Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu 

Područje:

-Sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje, Sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, Sektor turizma u ruralnom području, Sektor tradicijskih i umjetničkih obrta

Svrha poziva je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Prihvatljive aktivnosti:

· ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje stambenih i ugostiteljskih objekata

· kupnja novih gospodarskih vozila, strojeva i opreme

· računalna oprema uključujući računalni softver

· troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata

· troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

· troškovi pripreme poslovnog plana u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja

· troškovi pripreme dokumentacije u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja

· troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora

· kupnja ili razvoj računalnih programa

· kupnja prava na patente i licence

· zaštita autorskih prava

· registracija i održavanje žigova

· ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:
250.000.000,00 HRKHRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava:
25.795,00 HRKHRK

Najviši dio bespovratnih sredstava:
1.474.000,00 HRKHRK. 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 14. lipnja 2018. godine, natječaj za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«, pri čemu ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 250.000.000,00 kuna.

Svrha ovog natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.  Navedena potpora dodjeljuje se u obliku bespovratnih financijskih sredstava, pri čemu se po projektu se financira do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500 eura dok najviši iznos javne potpore po korisniku iznosi 200.000 eura u protuvrijednosti u kunama, tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine.

Raspisivanje ovog natječaja sastavni je dio aktivnosti namijenjenih demografskoj obnovi opustošenih ruralnih područja Republike Hrvatske, što predstavlja jedan od važnijih ciljeva Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Njime se potiče ostanak mladih u ruralnim područjima, odnosno njihov povratak iz gradova te zapošljavanje i izvan poljoprivrednih zanimanja.

Prijave na novi natječaj za operaciju 6.4.1. će se zaprimati od 18. srpnja do 28. rujna 2018. godine, a sve informacije dostupne su ovdje.

 

izvor: ruralnirazvoj.hr / podstrana.hr

NAJČITANIJE IZ OPĆINE

Kia u stranicama