Petak, 21 Prosinac 2018 09:05

Javni poziv za financiranje javnih potreba Općine Podstrana u 2019. godini

sponzorirano sponzorirano Foto: pp

Na temelju članka 22. Pravilnika o financiranju javnih potreba Op6ine Podstrana, a u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/2015), načelnik Općine Podstrana raspisuje:

Javni poziv za financiranje javnih potreba Općine Podstrana u 2019. godini 

NAJČITANIJE IZ OPĆINE

Kia u stranicama