Utorak, 26 Travanj 2016 10:11

JAVITE SE Općina Podstrana ima potrebu za zapošljavanje 25 nezaposlenih osoba

JAVITE SE Općina Podstrana ima potrebu za zapošljavanje 25 nezaposlenih osoba slika/ilustracija izvor:parkovi.com

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODSTRANA

Klasa: 112-01/16-01/02

Urbroj: 2181/02-02/03-16-3

Podstrana, 26. travnja 2016. godine

 

Na temelju Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske, a u skladu s Uvjetima i načinu korištenja sredstava za provođenje mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Općina Podstrana raspisuje

 

J A V N I P O Z I V

 

za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnih radova

na području Općine Podstrana

 

S ciljem revitalizacije javnih površina, koji obuhvaća hortikulturno uređenje javnih zelenih površina, uređenje zelene površine u dječjim parkovima, te održavanje javnih površina Općina Podstrana kao inicijator i izvršitelj programa javnog rada iskazuje interes i potrebu za zapošljavanje 25 (dvadesetpet) nezaposlenih osoba za postupak revitalizacije i održavanja javnih površina.

Program javnog rada traje 6 (šest) mjeseci u punom radnom vremenu.

Prijaviti se mogu svi koji ispunjavaju uvjete koje postavlja Hrvatski zavod za zapošljavanje, a sve sukladno mjeri ''Radom za zajednicu i sebe''.

Prijavi je potrebno priložiti:

- životopis,

- preslik osobne iskaznice,

- preslik evidencijskog lista Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili preslik potvrde Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje s naznakom vremena prijave u evidenciji nezaposlenih.


Prijave se dostavljaju u Vlastiti pogon Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21000 Podstrana, u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


NAČELNIK:
Mladen Bartulović, dipl. krim.

NAJČITANIJE IZ OPĆINE

Kia u stranicama