Petak, 16 Ožujak 2018 20:20

9. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

9. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana Slika:podstrana.hr

Sjednica će se održat dana 21. ožujka (srijeda) 2018. godine u 18,00 sati u vijećnici Općine Podstrana

Za sjednicu je predlažen slijedeći dnevni red

1. Prijedlog za zamjenom člana Općinskog vijeća Općine Podstrana,
2. Vijećnička pitanja i odgovori,
3. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća,
4. Prijedlog za odobravanje Programa rada Savjeta mladih Općine Podstrana za 2018. godinu,
5. Izvješće o radu udruga u 2017. godini,
6. Prijedlog za donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za korištenje autobusnih stajališta na području općine Podstrana,
7. Prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2017. Godinu,
8. Prijedlog za donošenje I Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podstrana za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. Godinu,
9. Prijedlog za donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za realizaciju EKO projekta,
10. Prijedlog za donošenje Odluke o ukidanju Odluke o prikupljanju (izdvajanju) naknade za razvoj za pripremu realizacije projekta Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Split-Solin s Aglomeracijom Podstrana,
11. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopune Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2018. godinu,
12. Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javnoprometnih površina na području Općine Podstrana
13. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju člana/-ice Povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javnoprometnih površina na području Općine Podstrana,
14. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana za 2018. godinu
15. Prijedlog za donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrane,
16. Prijedlog za donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gornje Podstrane (UPU broj 11),
17. Prijedlog za donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Strožanac Gošanj (UPU broj 16),
18. Prijedlog za donošenje Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkih planova uređenja Strožanac I (UPU broj 4) i Strožanac II (UPU broj 17),
19. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju u zakup prostora u vlasništvu Općine Podstrana,
20. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju i imenovanju ulica na području općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana),
21. Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju ulice na području općine Podstrana,
22. Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup dijela zemljišta u vlasništvu Općine Podstrana (čest.zem. 4893 K.O. Donja Podstrana) za postavljanje antenskog sustava
23. Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 1. srpnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine,
24. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju u zakup prostora u vlasništvu Općine Podstrana (dio kat. čest. 3377),
25. Prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju suradnje sa Hrvatskom poštom d.d.

Izvor:podstrana.hr

NAJČITANIJE IZ OPĆINE

Svi 09, 2017

KREĆE SE SA UREĐENJEM PLAŽE OD UŠĆA RIJEKE ŽRNOVNICE DO SPORTSKE LUČICE STROŽANAC

in Iz Općine by Podstrana portal
Danas je u Općini Podstrana, nakon provedenog postupka javne nabave, potpisan Ugovora za…
Sij 23, 2014

Uskok u Općini!

in Iz Općine by Podstrana portal
Uskok ponovo posjetio Općinu! Pročelnik Općine Podstrana g. Ivica Tafra, kratkim…
Kia u stranicama