Srijeda, 23 Rujan 2015 11:51

33. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana Istaknuto

Sjednica će se održat dana 28. rujna (ponedjeljak) 2015. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

 

Za sjednicu je predlažen slijedeći dnevni red


- Vijećnička pitanja i odgovori,
- Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice Općinskog vijeća,
- Prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2015. godinu,
- Prijedlog za donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podstrana za 2015. godinu,
- Prijedlog za donošenje Odluke o ulasku Općine Podstrana u sastav urbane aglomeracije Split,
- Prijedlog za donošenje Odluke o uključenju Općine Podstrana u Program izgradnje stanova po programu društveno poticane stanogradnje – POS,
- Prijedlog za donošenje Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području općine Podstrana,
- Prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite općine Podstrana,
- Prijedlog za donošenje Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Općine Podstrana,
- Prijedlog za donošenje Odluke o prodaji kat. čest. 2266/1 i 2266/3 K.O. Donja Podstrana,
- Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.

 

Podstrana portal

NAJČITANIJE IZ OPĆINE

Kia u stranicama