Utorak, 31 Ožujak 2015 13:22

27. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Sjednica će se održat dana 31. ožujka (utorak) 2015. godine u 18,30 sati u vijećnici Općine Podstrana.

 

Za sjednicu je predlažen slijedeći:

 

D N E V N I R E D:

 

  1. Vijećnička pitanja i odgovori,

  2. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća,

  3. Prijedlog za donošenje Zaključka o imenovanju ulice i sportske dvorane imenom poginulog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata pok. Vladimira Vukovića,

  4. Rasprava o legalizaciji stambene zgrade vlasnika Mate Mešina koja se dijelom nalazi na kat. čest. zem. 88 K.O. Donja Podstrana u vlasništvu Općine Podstrana,

  5. Rasprava o izdavanju suglasnosti za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada u koridorima prometnica,

  6. Prijedlog za donošenje Izvješća o stanju u prostoru,

  7. Prijedlog za donošenje Odluke o socijalnoj skrbi,

  8. Prijedlog za donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih odjela Općine Podstrana,

  9. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podstrana za 2015. godinu,

  10. Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine.

 

Podstrana portal

NAJČITANIJE IZ OPĆINE

Kia u stranicama