Srijeda, 13 Ožujak 2019 14:33

21. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

izvor:općina podstrana izvor:općina podstrana foto:podstrana.hr
Sjednica će se održati dana 13. ožujka (srijeda) 2019. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.
 
Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
 
 
-Vijećnička pitanja i odgovori,
-Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća,
-Prijedlog za donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Podstrana za 2019. godinu,
-Prijedlog za donošenje  Izmjene i dopune Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području Općine Podstrana,
-Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji idealnog dijela nekretnine oznake čst.zem. 1606, k.o. Donja Podstrana,
-Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji idealnog dijela nekretnine oznake čst.zem. 1597, k.o. Donja Podstrana,
-Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju ulice Odvojka Duge njive na području Općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana),
-Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju ulice Odvojka Domovinskog rata na području Općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana),
-Prijedlog za donošenje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Podstrana,
-Prijedlog za donošenje Plana zaštite od požara za Općinu Podstrana,
-Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Općine Podstrana,
-Prijedlog za donošenje II Izmjena i dopuna Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika.
 

NAJČITANIJE IZ OPĆINE

Kia u stranicama