Srijeda, 21 Studeni 2018 20:23

18. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

izvor:općina podstrana izvor:općina podstrana foto:podstrana.hr

Sjednica će se održati dana 27. studenoga (utorak) 2018. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

-Vijećnička pitanja i odgovori,

-Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća,

-Prijedlog za donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “Komercijalni turizam - HC Lav”, Podstrana,

-Prijedlog za donošenje Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade,

-Prijedlog za donošenje Odluke o komunalnoj naknadi,

-Prijedlog za donošenje Odluke o komunalnom doprinosu,

-Prijedlog za donošenje Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana za 2019. godinu,

-Prijedlog za donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana za 2019. godinu,

-Prijedlog za donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podstrana za 2017. godinu,

-Prijedlog za donošenje Proračuna Općine Podstrana za 2019. godinu,

-Prijedlog za donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2019. godinu,

-Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Podstrana za 2019.godinu,

-Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Podstrana za 2019. godinu,

-Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji idealnog dijela nekretnine oznake čst.zem. 2205, k.o. Donja Podstrana,

-Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji idealnog dijela čst.zem. 3701, k.o. Donja Podstrana,

-Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Odvojka Grljevačke ceste na području Općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana),

-Prijedlog za donošenje II. Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Podstrana.

NAJČITANIJE IZ OPĆINE

Kia u stranicama