Srijeda, 23 Srpanj 2014 09:45

18. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana Istaknuto

Sjednica će se održatI dana 23. srpnja (SRIJEDA) 2014. godine u 19,00 sati u vijećnici
Općine Podstrana

 

Za sjednicu je predlažen slijedeći dnevni red

 

- Vijećnička pitanja i odgovori
- Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća
- Prijedlog za donošenje izmjena i dopuna Proračuna Općine Podstrana za 2014.
godinu
- Rasprava po prijedlogu tvrtke Promet d.o.o. o pokriću gubitaka za 2013. godinu
- Rasprava po prijedlogu tvrtke Promet d.o.o. u svezi sanacije gubitaka iz prijašnjih
godina
- Prijedlog za donošenjem odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana
uređenja Općine Podstrana

 

 

Podstrana portal

NAJČITANIJE IZ OPĆINE

Kia u stranicama