Ponedjeljak, 28 Travanj 2014 19:41

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana Istaknuto


 

Sjednica će se održat dana 30. travnja (srijeda) 2014. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

 

Predložen je rad u 12. točaka i to:

 

1. Vijećnička pitanja i odgovori
2. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća
3. Podnošenje ostavke člana Općinskog vijeća
4. Aktiviranje mandata člana vijeća (zamjena člana Općinskog vijeća)
5. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Grbavac (UPU 9)
6. Prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2013. godinu
7. Prijedlog za donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Podstrana za 2013. godinu 
8. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Odluke o autotaksi prijevozu
9. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu
10. Prijedlog za donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
11. Prijedlog za donošenje Odluke o izboru ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ulica temeljem pisanog ugovora
12. Rasprava po prijedlogu obitelji poginulog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

                                 

 

Podstrana portal

NAJČITANIJE IZ OPĆINE

Kia u stranicama