Nedjelja, 16 Prosinac 2018 21:06

19. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA

Sjednica će se održati dana 20. prosinca (četvrtak) 2018. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

-Vijećnička pitanja i odgovori,

-Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća,

-Rasprava po prijedlogu tvrtke PROMET d.o.o. vezano za potpisivanje Ugovora o pružanju komunalne usluge i o naknadi troškova prijevoza putnika u javnom gradskom prijevozu s potrebom financiranja u 2019. godini,

-Prijedlog za donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “Komercijalni turizam - HC Lav”, Podstrana,

-Prijedlog za usvajanje Programa rada Savjeta mladih Općine Podstrana za 2019. godinu,

-Prijedlog za donošenje Odluke o socijalnoj skrbi,

-Prijedlog za donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2019. godinu,

-Prijedlog za donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za realizaciju Projekata aglomeracija Split-Solin i Kaštela-Trogir te dovršetak realizacije projekta EKO-Kaštelanski zaljev,

-Prijedlog za donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga tvrtke HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.,

-Prijedlog za donošenje Odluke o upravljanju grobljem,

-Prijedlog za donošenje V. Izmjena i dopuna Odluke o nerazvrstanim cestama,

-Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika,

-Prijedlog za donošenje Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela područja oko OŠ Strožanac,

-zvješće o provedenom otpisu dugova fizičkim osobama.

NAJČITANIJE IZ PODSTRANE

Kia u stranicama