Ponedjeljak, 27 Lipanj 2016 16:34

EKO-SITA Ugrožena flora i fauna Strožanca Istaknuto

EKO-SITA Ugrožena flora i fauna Strožanca slika:eko-sita podstrana

UGROŽENA FLORA I FAUNA STROŽANCA

 

Na obalnom području od hotela Split do hotela Lav, koje je djelomice narušeno dosadašnjom antropogenom aktivnošću, obitavaju, ili su obitavale sljedeće vrste:

 

FAUNA STROŽANSKE OBALE

Trivijalni naziv i lokalitet:

Latinski naziv:

Sipa; mediolitoral i infralitoral, uz stjenovitu obalu

Sepia officinalis L.

Hlap; mediolitoral, u škrapi betoniranoj

Homarus gammarus L.

Žbirac, rak; mediolitoral

Eriphia verrucosa FORSSKAL

Gomnar, omanji rak; mediolitoral

Pachygrapsus marmoratus

Kozica; mediolitoral, među travom uz betoniziranu obalu

Processidae sp.

Dagnja, mušula; mediolitoral, na stijeni ili platou među algama

Mytilus galloprovincialis

Priljepak; mediolitoral, na stijeni ili betonu

Patella coerulea L.

Litorina pužić; mediolitoral, na stijeni s plakom algi

Littorina neritoides L.

Ogrc, nanar, puž; mediolitoral, na kamenju i platou

Monodonta turbinata BORN

Rak vitičar; mediolitoral, na morskim stjenama

Chthamalus stellatus

Trp, morski krastavac; infralitoral, bentos, dublje na pijesku

Holothuria tubulosa GMELIN

Vlasulja; mediolitoral, uz čvrstu podlogu

Anemonia sulcata PENNANT

Morski grozd, crvena bobica; mediolitoral, na škrapi

Dendrodoa grossularia VAN BENEDEN

Ježinac; infralitoral, na čvrstoj podlozi

Sphaerechinus granularis LAMARCK

Babice, smeđe ribice; mediolitoral, uz obalu u pukotinama

Blennius sp.

Šparić; mediolitoral, u plićaku

Diplodus annularis L.

Fratar; mediolitoral, u plićaku

Sargus vulgaris GEOFFROY

Smokvica; infralitoral, pelagijalno uz morsku hrid

Labrus bimaculatus L.

Pirka; infralitoral, uz morsku hrid

Serranus scriba L.

Morski konjić; infralitoral, bentalno između morske trave

Hippocampus guttulatus CUVIER

Prstaci; mediolitoral, u stijeni

Litophaga litophaga

Rak samac; mediolitoral, na muljevitom pijesku u plićaku

Eupagurus bernhardus L.

Volak, puž; infralitoral, na pijesku na strvini

Murex brandaris L.

Grancigul, rak; infralitoral, bentalno među travom

Maja squinado HERBST

Morska zvijezda; infralitoral, bentalno

Echinaster sepositus GRAY

Periska; infralitoral, bentalno zabijena u pijesak

Pinna nobilis LAMARCK

Morska krava, morski zekan; mediolitoral, na kamenitom plićaku

Aplysia rosea RATHKE

Meduza; infralitoral, epipelagijalno uz obalnu morsku površinu

Aurelia aurita L.

Šilo, riba; mediolitoral, skriven među morskom travom

Siphonostoma typhle L.

Škarpina; mediolitoral, bentalno na kamenitoj podlozi s algama

Myoxocephalus scorpius L.

 

FLORA STROŽANSKOG PRIOBALJA

Trivijalni naziv i lokalitet:

Latinski naziv:

Morska salata; mediolitoral, uz obalu na stijenama i platoima

Ulva lactuca L.

Smeđa alga; mediolitoral, na dnu u pličaku, slabije cirkulacije mora

Cystoseira L.

Petrovac, sukulentna biljka; supralitoral, na stjenovitoj obali uz more

Crithmum maritimum L.

Tamaris, stablo; supralitoral, na obali uz more

Tamarix sp.

Mrežica; supralitoral, na kamenitoj podlozi uz more

Limonium cancellatum

Purić, morska trava; infralitoral, u dubljem moru uz obalu

Posidonia oceanica L.

Bobičarka, smeđa alga s bobama; mediolitoral, u plitkom moru

Sargassum sp.

Paunov rep, klobučasta smeđa alga; infralitoral, pri dnu uz stijene

Padina pavonica L.

Modrozelene alge, plak algi; mediolitoral, na čvrstim podolgama

Cyanobacteria

 

Dakle, na ovom biotopu su obitavale, ili još obitavaju, sve navedene biljne i životinjske vrste, kao i još mnoge nespomenute. Ovaj biotop, kao i jedinstvene biocenoze su tek djelomice (reverzibilno) narušeni gradnjom, dok su sada gotovo sve te vrste, s odlukom Ministarstva zaštite okoliša o nepotrebnosti izrade studije utjecaja na okoliš, potencijalno dovedene do istrebljenja, tj. moguće je da budu potpuno izgubljene, gotovo u nepovrat.

 

 

Ing. JOSIP ŽAPER

Voditelj Ekosekcije

Ekološke Udruge

EKO-SITA Podstrana

Kia u stranicama