Podstrana

Predmetno raskrižje državne ceste D8-Stobreč-TTTS ima prometno opterećenje koje prema zadnjim podatcima  iznosi  52.273 vozila PGDP-a, dok tijekom ljetnih mjeseci doseže preko 63.200 vozila PLDP-a, a što  se odnosi samo na mjerenja glavnog smjera.

 Hrvatske ceste su, obzirom na značaj predmetnog križanja, koje je jedno od važnijih na ulazu u grad Split, izradile novi signalni plan koji u potpunosti akceptira navedeno prometno opterećenje.

Obzirom na rezultate istraživanja koji su prethodili izradi signalnog plana razvidno je da se implementacijom istog ne bi se postiglo traženo  poboljšanje protočnosti predmetnim raskrižjem. Zbog toga  jedino kvalitetno rješenje je izgradnja deniveliranog raskrižja. 

Hrvatske ceste d.o.o. planiraju za navedeni projekt pokrenuti postupak izrade cjelovite  projektno – tehničke dokumentacije sa ishođenjem svih alegata za građenje, te nakon toga  izvesti navedeni zahvat u prostoru. Ovaj projekt dobiva na dodatnoj važnosti kad se uzme u obzir da isti predstavlja i spojnicu sadašnje državne ceste D8 na novoplaniranu cestu Mravinci – TTTS – Omiš, odgovor je iz HC koji je stigao u našu redakciju na naš prijedlog o izmjeni regulacije crvenog svjetla na raskrižju u Stobreču. Ipak smo mišljenja kako odgovor iz HC nije zadovoljavajući te smo od njih zatražili rezultate istraživanja koji su, prema njima, prethodili izradi signalnog plana.

Ostanite s nama jer očekujemo odgovore i obecajemo kako ćemo ovo istjerati do kraja.

Upozorili smo Hrvatske ceste na gužvu kroz Podstranu, odnosno na vrijeme trajanje crvenog svjetla semafora na raskrižju u Stobreču.

Mišljenja smo kako je potrebna drukčija regulacija prometa na tom raskrižju, a mjerili smo trajanje crvenog svijetla na navedenom radkrižju i ono je razlike manje od 10 sekundi. Crveno svijetlo u pravcu Podstrana -Split traje 60-ak sekundi, dok iz pravca Stobreča za Split traje manje od 70 sekundi što je nedopustivo ako uzmemo broj vozila koja prometuju na navedenom raskrižju. Gotovo smo sigurni da su semafori uzrok gužvi kroz Podstranu.

DVD „Podstrana“ ORGANIZIRA

 

DANE OTVORENIH VRATA  ZA IZNAJMLJIVAČE, UGOSTITELJE I SVE MJEŠTANE PODSTRANE

PROGRAM:

  • Opasnosti nastanka požara u ugostiteljskim objektima

  • Mjere sigurnosti koje poduzimati

  • Način postupanja

  • Prezentacija vatrogasne opreme

  • Praktičan rad aparatima za početno gašenje požara

 

DANI OTVORENIH VRATA ODRŽAT ĆE SE 02. I 03. LIPNJA U PROSTORIJAMA DVD PODSTRANA

  • 02.LIPNJA ( PETAK ) 17 SATI ZA UGOSTITELJE U 19 SATI OSTALI

  • 03.LIPNJA ( SUBOTA) 10 SATI, 14 SATI, 18 SATI IZNAJMLJIVAČI I OSTALI

POZIVAMO VAS U INTERESU SVIH UČESNIKA UZ SKROMNI DOMJENAK

 

SPONZORI: OPĆINA PODSTRANA, TURISTIČKA ZAJEDNICA PODSTRANA,  OK SERVIS I DVD PODSTRANA