Savjet mladih Općine Podstrana
Savjet mladih Općine Podstrana
Subota, 18 Ožujak 2017 20:20

Sastanak u OŠ Strožanac sa ravnateljicom

Petak, 17.03. sastanak u OŠ Strožanac sa ravnateljicom, a koja nam je, ističu, izašla u susret vezano za naše buduće aktivnosti.
Subota, 18 Ožujak 2017 20:14

U radnom posjetu kod načelnika

Danas (16.02) u radnom posjetu kod načelnika Općine Podstrana kako bi iznijeli  planove i smjernice budućeg rada Savjeta, a sve u svrhu pomoći Općini u svakom obliku. Zahvaljujemo načelniku na iskazanoj podršci Savjetu mladih istiću iz Savjeta.
Petak, 03 Ožujak 2017 21:12

Savjet mladih Općine Podstrana

Savjet mladih Općine Podstrana je savjetodavno tijelo Općine Podstrana koje je osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini. Pod mladima se razumijevaju osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Podstrana, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih…

SWIFT_BANNER.png