Ponedjeljak, 02 Listopad 2017 18:04

MINISTARSTVA MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE Do kraja 2018.g kreću radovi na križanju državne ceste D8 - Stobreč-TTTS Istaknuto

MINISTARSTVA MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE Do kraja 2018.g kreću radovi na križanju državne ceste D8 - Stobreč-TTTS Slika: Podstrana portal

Na križanju državne ceste D 8 – Stobreč –TTTS, instaliran je semaforiziran uređaj na kojem je signalnim planom dokazano da nema očekivanog poboljšanja u povećanju propusne moći.
Nadalje, trak za lijevo skretanje iz smjera Splita prema TTTS produljen je u odnosu na projektirano stanje  (duljine cca 140 m). U svakom ciklusu rada semafora kod imalo izraženijeg povećanja prometnog opterećenja, sva vozila koja skreću (lijevo skretanje iz pravca Splita  prema TTTS-u)  ne mogu stati u traci za lijevo skretanje već ih nemali broj ostaje na prometnom traku za ravno. Produljenjem trajanja „zelenog“ svjetla stvarala bi se još veća kolona u prometnom traku za ravno što bi ugrozilo sigurnost prometa zbog opasnosti nalijetanja vozila na vozila koja čekaju mogućnost prestrojavanja iz prometnog traka za ravno u trak za lijevo skretanje.
Napominjemo, nema „praznog hoda“ bilo iz smjera TTTS niti iz smjer Stobreča. Obzirom na navedeno,  mijenjanjem ciklusa na način produljenja „zelenog“ svjetla za smjer Rijeka - Split – Omiš – Makarska – Dubrovnik, stvarale bi se kolone na prilaznim cestama iz smjera TTTS i Stobreča.
Hrvatske ceste d.o.o. kontinuirano  daju informacije Općini Podstrana, a zajedno sa MUP – Odjelom za sigurnost prometa Splitsko-dalmatinske održali su više sastanaka na temu protočnosti prometa na predmetnom križanju.
U svrhu poboljšanja prometovanja  na dionici D8:  Stobreč - Omiš, u tijeku je izvođenje četiri križanja (dva su potpuno dovršena i u funkciji) kroz Općinu Podstrana koja će značajno pridonijeti protočnosti prometnih tokova ali nažalost  ne i u terminima vršnog opterećenja. Osim navedena četiri križanja sa Općinom Podstrana priprema se rekonstrukcija još dva križanja.
Hrvatske ceste d.o.o. pripremaju i realizaciju projekta deniveliranog križanja Stobreč koji zapravo predstavlja produžetak nerazvrstane ceste (Vukovarske ulice) koja bi značajno pridonijela protočnosti križanja na TTTS jer bi se izbjegla faza lijevog skretanja iz pravca Splita  prema TTTS, a što će u konačnici omogućiti produžetak vremena trajanja zelene faze za glavni smjer i značajno povećati protočnost križanja i u vršnom opterećenju.
Konačno rješenje za navedeni problem je izgradnja ceste Mravinci – TTTS – Dugi Rat – Omiš. Navedena prometnica je definirana u novoj multimodalnoj platformi splitske aglomeracije, a trenutačno je u fazi usvajanja studije utjecaja na okoliš (prethodno je izrađena Feasibility studija). Sukladno navedenom do kraja 2018.g. mogu se očekivati radovi na ovoj prometnici. Predmetna prometnica bit će financirana sredstvima EU. U predmetnom projektu planirana je i rekonstrukcija postojeće D8 na način da se uredi kao moderna gradska prometnica sa svom potrebnom komunalnom  infrastrukturom i razinom usluge koju ovaj predio zaslužuje, odgovor je ovo MINISTARSTVA MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE (Uprava kopnenog prometa i inspekcije) na naš mail poslan istom Ministarstvu dana 26.06.2017. g. u kojem sm upozoravali na dva prijedloga za koji smo smatrali kao rješenje za prometnu gužvu kroz Podstranu, a koje je djelom uzrokovana i predmetnim raskrižjem.
U nastavku teksta naš mail poslan ministarstvu.

Poštovani,
pišemo Vam kao elektronski glasnik na području Općine Podstrana "podstrana-portal.com", a vezano za problem gužvi koje se protežu duž magistrale kroz Općinu Podstrana.
Pisali smo u više navrata Hrvatskim cestama vezano problem raskrižja državne ceste D8-Stobreč-TTTS gdje duljina trajanja zelenog svjetla gotovo jednaka u oba smjera prometovanja, a što nikako nije realno s obzirom na promet koji se odvija u smjeru Split-Omiš i obratno. a koji dnevno prema zadnjim podatcima iznosi 52.273 vozila PGDP-a, dok tijekom ljetnih mjeseci doseže preko 63.200 vozila PLDP-a, a što se odnosi samo na mjerenja glavnog smjera.
Kako smatramo da bi se produljenjem zelenog svjetla od nekoliko sekundi, u spomenutim pravcima, smanjilo opterećenje prometa i dolazilo bi do smanjenja gužvi zbog većeg protoka vozila, a vezano na to da od Hrvatskih cesta ne dobijamo informaciju koju od njih tražimo, (studija/istraživanje) koji su prethodili izradi signalnog plana i za koju oni tvrde da je provedena i da se prema njoj ne bi postiglo traženo poboljšanje protočnosti predmetnim raskrižjem, od Vas tražimo i molimo Vas da uradite sve što je u Vašoj mogućnosti kako biste nam pomogli u iznalaženju rješenja višesatnih gužvi u kojima provodimo u prometu do Splita ili na povratku kući s posla. Kako je Podstrana ujedno i atraktivno turističko mjesto, gužve šalju krive slike o nama, a ujedno i umanjuju vrijednost nekretnina i kvalitetu života nas mještana i žitelja okolnih mjesta.
S obzirom na to da smo više puta kontaktirali Hrvatske ceste i od njih ne vidimo želju za iznalaženjem rješenja, najiskrenije Vas molimo da pomognete nama žiteljima Podstrane i okolnih mjesta koji snose najviši teret prometnih gužvi i da provjerite da li naš prijedlog uistinu može smanjiti gužve u prometu.

U nastavku šaljemo dva prijedloga koji bi imali za isti cilj smanjenje gužve na spomenutoj dionici:

1. raskrižje državne ceste D8-Stobreč-TTTS (na semaforu) postaviti veliki svjetlosni pano koji odbrojava preostalo vrijeme do kojeg će se upaliti zeleno svjetlo, a sve iz razloga kako bi se vozači na vrijeme pripremili i da u vremenskom periodu dok se ne upali crveno svjetlo prođe kroz križanje maksimalni broj vozila.

2. Na križanju za Žrnovnicu kao i na križanju za Osnovnu školu u Strožancu dovesti prometne redare, u terminu od 07:00-09:00 i 15:00-17:00 sati (kada je ujedno i najveći protok vozila), a koji bi ubrzavali promet i pravovremeno uključivali u promet vozila koja imaju namjeru u tim križanjima skrenuti u lijevo prema Omišu.

Podstrana Portal.

NAJČITANIJE IZ PODSTRANE

Kia u stranicama